Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Pozvánka na Okrúhly stôl India - 7.februára 2017

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár Okrúhly stôl India o možnostiach hospodárskej spolupráce, ktorý organizujeme s Veľvyslanectvom Indie v Bratislave a uskutoční sa dňa 7. februára 2017 od 9.45 hod. v priestoroch našej Bratislavskej regionálnej komory na Jašíkovej 6. (budova Kerametalu). Na podujatí sa zúčastní veľvyslanec Indie H.E. Param Jit Mann, ktorý bude prezentovať hospodárstvo a podnikateľské prostredie krajiny. S prezentáciou činnosti Indickej obchodnej a kultúrnej komory na Slovensku vystúpi vice prezident Alexander Horváth. O svoje praktické skúsenosti s podnikaním v Indii sa podelia riaditelia slovenských firiem Solar Volt a Seak Energetics.

Pozvánka a záväzná prihláška sú v prílohe.

Uzávierka prihlášok je 30. januára 2017.

Ing.Vladislav Oros Senior Consultant Head of Dept. of Foreign Relations


Bratislava Regional Chamber SCCI Jasikova 6, 82673 Bratislava, SLOVAKIA Tel: +421 2 4829 1534 Mobil: +421 904 252 677 Fax: +421 2 4829 1260 web: http://www.basopk.sk

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline