Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Pozvánka na KONZULTAČNÉ DNI Nemecko, Rakúsko

Vážení podnikatelia,
pozývame Vás na Konzultačný deň :

s právnou zástupkyňou zo SRN Dr. Marcellou Pawelka : Podnikanie v Nemecku a s tým súvisiaca problematika

Konzultačný deň je určený podnikateľom, ktorí pôsobia v Nemecku alebo plánujú svoje podnikanie rozšíriť na územie Nemecka.
Témy individuálnych konzultácií:
- právne prostredie v Nemecku
- obchodné právo v Nemecku
- pracovné povolenia, minimálna mzda, vysielanie zamestnancov, komunikácia s úradmi v Nemecku
- príprava zmlúv s obchodnými partnermi
- reklamácie, insolventnosť, nedodanie tovaru a služieb, spôsobenie škody apod.
- súdne konanie, príslušnosť súdov, výkon rozsudku – s tým spojené právne a súdne poplatky
- mimosúdne dohody
- konkurzné konanie
- vymáhanie pohľadávok
- iné aktuálne problémy, ktoré vyžadujú právnu pomoc

Termín: 05. apríl 2017
Miesto: BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava

Bližšie informácie v prílohe alebo na: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2017031601

Elektronická prihláška ( kód 20170405): http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHQ5X2xxRFNHSlJfUS1CVHNHbkVhWFE6MQ

Do pozornosti Vám dávame aj Konzultačný deň spojený so seminárom:

DOING BUSINESS IN AUSTRIA a konzultačný deň a rakúskym advokátom a daňovým poradcom

Cieľ: poskytnúť základné informácie o podmienkach podnikania, daňovom a odvodovom systéme a podmienkach zamestnávania v Rakúsku. Po skončení seminára majú účastníci možnosť individuálnej konzultácie s oboma rakúskymi špecialistami.

Termín: 25. apríl 2017
Miesto: BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava

Bližšie informácie v prílohe alebo na: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2017030607

Elektronická prihláška ( kód 170425): http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHQ5X2xxRFNHSlJfUS1CVHNHbkVhWFE6MQ

Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Sledujte nás aj na FACEBOOKU
Bratislavská regionálna komora SOPK: https://www.facebook.com/ba.sopk.sk/
Platforma Žena v podnikaní: https://www.facebook.com/Zenavpodnikani/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline