Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Podnikateľská misia do Prahy, 6.-7.11.2018

Bratislavská regionálna komora Vás pozýva na podnikateľskú misiu do Prahy a účasť na biznis fóre, ktoré organizuje pri tejto príležitosti Pražská hospodárska komora.

Misia je plánovaná v dňoch 6. a 7. novembra. Odporúčame z Bratislavy dopravu vlakom, s odchodom 6.11., o 11.07 hod. rýchlikom EC 130.

V prvý deň o 17.00 hod. je plánované stretnutie na Veľvyslanectve SR s pánom veľvyslancom a obchodnou radkyňou, ktorí účastníkov misie pozývajú na čašu vína.

Na druhý deň 7.10. od 10.00 hod. sa uskutoční v priestoroch Pražskej hospodárskej komory biznis fórum Praha - Bratislava, na ktorom budú aj rokovania B2B o spolupráci s potenciálnymi českými partnermi. Podmienkou zabezpečenia B2B stretnutí je dodržanie termínu registrácie a zaslanie vyplneného formulára Company profil.

Je možná aj individuálna jednodňová účasť a pripojenie sa k misii priamo na Pražskej komore. Na misiu sa môžu prihlásiť firmy z celého Slovenska.

Pozvánka a formulár CP sú v prílohách.

Organizačný poplatok je 80€+DPH pre členov SOPK a 100€+DPH pre nečlenov.

Uzávierka prihlášok je 26. októbra 2018.

Tešíme sa na Vašu účasť


Ing.Vladislav Oros Senior Consultant Head of Dept. of Foreign Relations, Bratislava Regional Chamber SCCI, Jasikova 6, 82673 Bratislava, SLOVAKIA Tel: +421 2 4829 1534 Mobil: +421 904 252 677 Fax: +421 2 4829 1260 web: http://www.basopk.sk

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline