Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
MESTÁ 2021: Zelené, chytré, odolné a inkluzívne (zahajený)

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Asociace pro rozvoj infrastruktury, Svaz měst a obcí ČR a ďalší partneri pripravili sériu webinárov, online konferencií a panelových diskusií s názvom MESTÁ 2021: Zelené, chytré, odolné a inkluzívne. Prebiehali v Českej republike počas roku 2021 a ich predmetom boli dôležité témy ako: Zelená dohoda pre Európu, digitálna transformácia a uhlíková neutralita českých miest a ich udržateľný rozvoj.

zelena mesta

Všetky ďalšie podrobné informácie, ako aj niektoré záznamy z týchto podujatí nájdete na stránke www.zelene-mesta.sk

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline