Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
GDPR – ochrana dokumentov a informácií v nich

Vážení podnikatelia,

Bratislavská regionálna komora SOPK, Kancelária Kanadského veľvyslanectva a spoločnosť IXTENT si Vás dovoľujú pozvať na business raňajky na tému

GDPR – ochrana dokumentov a informácií v nich

Osobné údaje sa nachádzajú v mnohých dokumentoch, ktoré si vymieňate so zákazníkmi, dodávateľmi a partnermi firmy. Ako sa o vytváranie, uloženie, presun a skartáciu dokumentov treba starať, aby ste splnili požiadavky legislatívy?

Viete ako ochrániť citlivé údaje v dokumentoch, ako sledovať kto a kedy čo videl? Ako zobraziť relevantné dáta len zamestnancovi, ktorý ich môže vidieť a druhému zobraziť dokument bez nich?

Kedy: 27.apríla 2018 o 9,00 hod.

Kde: BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava

Bližšie informácie: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2018040902

Prihláška na seminár (kód 180427): ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA


OSTATNÉ PRIPRAVOVANÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY:

17. apríla 2018 ZAMESTNÁVANIE A VYSIELANIE CUDZINCOV v roku 2018 (teoretické a aplikačné problémy) - odborný seminár

Bližšie informácie: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2018032201

18. apríla 2018 BANKOVÉ ZÁRUKY- ako ich používať v obchodných vzťahoch - odborný seminár

Bližšie informácie: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2018030803

23. apríla 2018 SOCIÁLNE SIETE ako efektívny nástroj pre vaše podnikanie – Dámsky klub Platformy žena v podnikaní – vstup BEZPLATNE

Bližšie informácie: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2018032002

24. apríla 2018 PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI - workshop

Bližšie informácie: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2018030804

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline