Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Nové dvojčíslo newslettera APZ

Vážení členovia Asociácie priemyselných zväzov, pripravili sme pre Vás nové dvojčíslo newslettera APZ.

Nájdete v ňom tieto témy:

  • Asociácia priemyselných zväzov je členom Hospodárskej a sociálnej rady SR
  • Je priemysel pripravený na dôsledky automatizácie?
  • Prinášame dva rôzne názory (štúdia OECD a rozdielny pohľad viceprezidenta ZAP SR Martina Morháča)
  • Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššími rozdielmi v produktivite práce firiem v spracovateľskom priemysle Priemyselné podniky budú môcť spolupracovať v online prostredí cez portál spolupráce

Link:

https://www.asociaciapz.sk/newsletter-apz-jul-august-2018/ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline