Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
E U R O V E A, Bratislava
01 02 03
04 05 06

novostavba
Bratislava, Pribinova ul.

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Marek Varga, Ing. arch. Miroslav Vrábel, Ing. arch. Branislav Kaliský, BOSE INTERNATIONAL PLANING & ARCHITECTURE Michel Desvigne
Hlavný projektant: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., Združenie EUROVEA, ZIPP / PORR SK
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., Združenie EUROVEA, ZIPP / PORR SK
Stavebník: BALLYMORE EUROVEA, a. s.
Investičné náklady s DPH: 450,00 mil. €

foto: Gisela ERLACHER (Austria)

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline