Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Rezidencia KASKÁDY, Bratislava
01 02 03
04 05 06

novostavba
Bratislava, Karlova Ves – Dlhé Diely, Kresánkova ul.

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Boris Džadoň, Ing. arch. Ján Polášek
Autor dispozičného riešenia: Ing. arch. Vladimír Talaš
Hlavný projektant: ATLAS, a. s.
Hlavný zhotoviteľ: OTYK, spol. s r. o.
Stavebník: STYK Development RK, spol. s r. o.
Investičné náklady s DPH: 18,82 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 15,13 mil. €

foto: Ivan KARLÍK

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline