Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Rezidencia CUBICON, Bratislava
01 02 03
04 05 06

polyfunkčný objekt Staré Grunty
novostavba
Bratislava, Mlynská dolina, Staré Grunty

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Gabriel Drobniak, Ing. arch. Peter Osuský, Ing. arch. Ľubica Osuská
Hlavný projektant: Ing. arch. Gabriel Drobniak
Hlavný zhotoviteľ: METROSTAV SK, a. s. 
Stavebník: SG Residential II, s. r. o. zo skupiny Sekyra Group Real Estate B. V.
Investičné náklady s DPH: 55,00 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 39,27 mil. €

foto: Lenka Rajčanová

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline