Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
D1 Sverepec – Vrtižer, 1. etapa, km 0,000 – 4,900 / Mestská estakáda, Považská Bystrica
01 02 03
04 06 05

novostavba
Považská Bystrica

Autor architektonického riešenia mestskej estakády: Ing. Miroslav Maťaščík
Hlavný projektant diaľnice: Dopravoprojekt, a. s.
Projektant mestskej estakády: Združenie ALFA 04 – SHP
- ALFA 04, a. s. – vedúci člen združenia, - SHP, s. r. o. – člen zduženia
Hlavný zhotoviteľ: Združenie Sverepec – Vrtižer
- DOPRASTAV, a. s. – vedúci člen združenia, - SKANSKA, a. s. - člen zduženia
Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Stavebné náklady s DPH: 175,48 mil. €

foto: Archiv Alfa 04, Dopravoprojekt

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline