Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
29/2011 Polyfunkčný objekt RETRO, Bratislava
01 02
03 04
05 06
novostavba 
Bratislava, M. č. Ružinov, Nevädzova ul. 6 

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. René Baranyai - spolupráca: Ing. arch. Peter Novotný, Ing. arch. Miroslav Prokopič 
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. René Baranyai 
Projektanti rozhodujúcej odbornej časti – stavebná časť: Ing. Ivan Bučko - ORPIS, Ing. Marián Krajči 
Hlavný zhotoviteľ: Matep, spol. s r. o. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Miloš Raučina Stavebník: Centaurea, a. s. 
Dozorná činnosť: Ing. Miloš Raučina Ing. Juraj Görög 
Celkové investičné náklady s DPH: 65,0 mil. € 
Stavebné náklady s DPH: 55,0 mil. € 
Lehota výstavby: 06/2007 - 05/2011

Foto: Paťo Safko

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline