Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
20/2011 Bytový komplex HLBOKÁ, Bratislava
01 02  
03 04  
05 06  
rekonštrukcia a nadstavba národnej kultúrnej pamiatky, novostavba podzemných garáží a administratívnej budovy 
Bratislava, Hlboká ul. 7 

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ľuboš Ďurček, Ing. arch. Michaela Hantabalová 
Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Ľuboš Ďurček Ing. arch. Michaela Hantabalová 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Ján Adamus 
Hlavný zhotoviteľ: HORNEX, a. s. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Štefan Baksa Stavebník: Hlboká 7, s. r. o. 
Dozorná činnosť: Gleeds ČR, s. r. o., o. z. Gleeds Slovensko, Mading s. r. o. 
Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa 
Stavebné náklady s DPH: 14,0 mil. € 
Lehota výstavby: 08/2008 – 10/2010

Foto: Ing. arch. Juraj Hantabal

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline