Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
11/2011 Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, II. etapa
01 02
03 04
05 06
07 08
06 06
06  

novostavba,  Nitra, areál UKF Pod Zoborom

Autori architektonického riešenia: Ing. Ľubomír Holejšovský, Ing. arch. Vladimír Jarabica 
Projektant architektonickej časti: SAN - HUMA ´90 s. r. o. 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Milan Vaňuš 
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jozef Pecár 
Stavebník: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Dozorná činnosť: Ing. Igor Šebo 
Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa 
Stavebné náklady s DPH: 3,11 mil. € 
Lehota výstavby: 08/2009 – 02/2011

Foto: Juraj Bartoš

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline