Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
08/2011 Dom, ktorý dáva energiu pre život, energeticky sebestačný, trvalo udržateľný, murovaný rodinný dom, postavený zo stavebného systému MGU, Piešťany
01 02
03 04
05 06

novostavba

Autori architektonického riešenia: Igor Niko 
Projektant architektonickej časti: Igor Niko 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – stavebná časť: Igor Niko 
Hlavný zhotoviteľ: NIKO invest s. r. o. 
Hlavný stavbyvedúci: Igor Niko 
Stavebník: neuvádza sa 
Dozorná činnosť: Igor Niko 
Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa 
Stavebné náklady s DPH: neuvádzajú sa 
Lehota výstavby: 05/2007 – 09/2009

Foto: Ing. Igor Niko

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline