Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
02/2012 Polyfunkčné centrum NOVÁ MÝTNA, novostavba, Bratislava

novostavba, Bratislava, ulice: Mýtna, Radlinského

Autori architektonického riešenia: Dipl.-Ing. arch. Zdeněk Machanec, Ing. arch. Jaroslav Tkáč, Ing. arch. Rudolf Benček
Projektant architektonickej časti: Dipl.-Ing. arch. Zdeněk Machanec
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Karol Bitterer
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Jozef Pitlík
Stavebník: Team Nový Dom s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Zdeno Vlček, Ing. Peter Matúšek, Ing. arch. Ľubomír Hollý
Investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH: 9,600 mil. €

Stavebný pozemok je situovaný v trojuholníku bratislavských ulíc Radlinského – Mýtna - Vazovova, poblíž Račianskeho mýta. Stavba zapadá do existujúcej urbanistickej štruktúry, dopĺňa ju a svojou dimenziou 7. nadzemných podlaží priaznivo reaguje na súčasnú výškovú hladinu blokovej zástavby. Orientácia jednotlivých troch nadzemných stavieb smerom do ulice zabezpečuje uzavretie uličného bloku a zároveň poskytuje príjemné izolované prostredie vnútrobloku. Všetky optimálne využívajú denné osvetlenie a preslnenie obytnej plochy. Kvalitné plastové okná vytvárajú súčasne optimálne predpoklady pre dizajn a komfort bez kompromisov z hľadiska tepelnoizolačných vlastností. V obytných častiach sú do plastových profilov osadené tepelnoizolačné trojsklá. Obvodové konštrukcie sú dostatočne zateplené. Uličné budovy, v parteri perforované, uzatvárajú štruktúru Mýtnej ulice. Posledné podlažie je uskočené z dôvodu svetlo-technických požiadaviek. Z Radlinského ulice je bytový dom. V časti stavby na Mýtnej ulici je zmiešaná funkcia administratívy a bytového domu. Vnútroblok - zelený centrálny dvor, prístupný z Mýtnej aj Radlinského ulice, orientovaný k bytovému domu umiestnenému v strednej časti pozemku. Vstup do podzemnej garáže je z oboch ulíc, z Mýtnej priamo a z Radlinského cez dvor. Tým sa vylúčila automobilová doprava z väčšej časti vnútrobloku, čím sa v ňom vytvára pokojná pešia zóna. Občianska vybavenosť v parteri zabezpečuje životaschopnosť územia a spĺňa mestotvornú funkciu. Tri objemovo približne rovnaké hmoty budov, ktoré sú nosnou časťou architektonického riešenia, sú umiestnené v okrajových častiach a centrálnej časti pozemku. Jednotlivé vstupy do budov, ako aj všetky objekty a park sú bezbariérové. V bytovom komplexe je 177 jedno- až štvorizbových bytov vrátane dvoch viacizbových a jeden ateliér. Podzemná hromadná garáž má 188 parkovacích miest, z toho 8 pre imobilných – je pod tromi budovami a tvoria ju dve, resp. tri podzemné podlažia.

Polyfunkčné centrum Nová Mýtna je jedinečná práve svojou jednoduchosťou, čistotou foriem, ktorú zvýrazňuje biela farebnosť fasád, sadovými úpravami a zmyslom pre detail.

Foto: Rastislav Krišanda

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline