Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Ocenené stavby 2012

TLAČOVÁ SPRÁVA ABF Slovakia - 15. november 2012

V priestoroch bratislavského Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava sa včera konalo slávnostné odovzdávanie cien prestížnej celoštátnej prezentačnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2012. 18. Záštitu nad 18. ročníkom tejto súťaže mal najvyšší ústavný činiteľ, prezident SR Ivana Gašparovič.

Spomedzi 21 odbornou porotou s medzinárodnou účasťou vo dvoch kolách posudzovaných stavieb podľa technickej dokumentácie a obhliadkou každej jednej stavby in situ udelila táto porota jednu hlavnú cenu titul Stavba roka 2012 z troch nominácií, dve ceny za celospoločenský prínos a 7 cien vyhlasovateľov tejto súťaže. Cena verejnosti už tradične vzišla z internetového hlasovania širokej verejnosti na internetovom portáli zoznam.sk.

O ABSOLÚTNOM VÍŤAZOVI ROZHODLA POROTA

Súťaž Stavba roka už od roku 1995 organizuje Združenie pre rozvoj architektúry a stavebníctva na Slovensku – ABF Slovakia. O víťazoch tohto ročníka rozhodovala odborná porota s medzinárodnou účasťou, ktorú nominovali vyhlasovatelia súťaže Stavba roka 2012. Odborná porota pracovala v zložení: prof. Ing. Anton Puškár, PhD. (SK) – predseda poroty, prof. Ing. arch. Lumír Lýsek, PhD. (CZ) – podpredseda poroty, Ing. Katarína Bzovská (SK), Ing. Ján Majerský, PhD. (SK), prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Petelen, PhD. (SK), prof. Ing. arch. Akad. arch. Štefan Šlachta, PhD. (SK), Ing. Anton Vyskoč (SK), Doc. Ing. Július Šoltész, PhD. (SK) – expert pre inžinierske stavby, Ing. Mária Brichtová – sekretár súťaže.

OCENENÝCH JE 10 STAVIEB

Odborná porota udelila celkom 13 cien, a to deviatim stavbám. Desiatou ocenenou stavbou je Cenou verejnosti 2012.

Ceny pozostávajú z diplomov a kovových artefaktov od akademického sochára Rastislava Trizmu.

Ceny udelené internetovým hlasovaním širokej verejnosti

Cena verejnosti 2012

Desiatou stavbou je stavba širokou verejnosťou udelenou cenou internetovým hlasovaním na IP zoznam.sk s ratingom 5,0. Cenu verejnosti odovzdávala prvá dáma Silvia Gašparovičová, ktorá začala písať históriu odovzdávania týchto cien prvou dámou v roku 2009.

Wellness Hotel Bystrá,

rekonštrukcia hotela a prístavba wellness centra,

Tále okr. Brezno, Rekreačný areál Bystrá
Rating: 5,0
 • Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Zoltán Bartal, Ing. Kinga Bartal, Ing. István Görözdi, Ing. Zsolt Mátyás
 • Projektant architektonickej časti: Graphite spol. s r. o. 2
 • Projektanti - statika stavby: Ing. Zoltán Szabad, PhD., Ing. Peter Trávniček
 • Hlavný zhotoviteľ: Metrostav SK a. s.
 • Hlavní stavbyvedúci: Ing. Darina Macková, Ing. Pavol Latta
 • Stavebník: Hotely a Penzióny a. s.
 • Dozorná činnosť: Ing. Peter Halás
 • Investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
 • Stavebné náklady bez DPH: 8,396 mil. €
 • Lehota výstavby: 06/2009 – 01/2011

2. miesto

90 boxových garáží a Café garáže,

novostavba Partizánske,

Rating: 4,79

 • Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Ján Šimko
 • Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Ján Šimko
 • Projektant - statika stavby: Ing. Roman Záň Hlavný zhotoviteľ: FIL, s. r. o.
 • Hlavný stavbyvedúci: Ing. arch. Ján Šimko Stavebník: FIL, s. r. o.
 • Dozorná činnosť: Ing. arch. Ján Šimko
 • Investičné náklady bez DPH: 636,20 tis. €
 • Stavebné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
 • Lehota výstavby: 10/2010 – 11/2011

3. miesto

Jezuitský kostol,

rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, dominanty kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu Skalica, Nám. slobody 1

Rating: 4,78

 • Autori architektonického riešenia: Ing. Ján Franz, akad. arch. Jozef Zamboj, Ing. Marián Bajan
 • Projektant architektonickej časti: Bajoprojekt, s. r. o.
 • Projektant - statika stavby: Bajoprojekt, s. r. o.
 • Hlavný zhotoviteľ: BCI, a. s.
 • Hlavný stavbyvedúci: Ing. Miloš Žuffa
 • Stavebník: Mesto Skalica
 • Dozorná činnosť: Ing. Jozef Hlavatý
 • Investičné náklady bez DPH: 2, 231 mil. €
 • Stavebné náklady bez DPH: 2,048 mil. €
 • Lehota výstavby: 09/2010 – 11/2011

Ceny udelené odbornou porotou

I. Ceny vyhlasovateľov súťaže

Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

za vysokú kvalitu stavebnej realizácie

Administratívna budova Westend Square, novostavba 3 Bratislava, Mestská časť Karlova Ves, Lamačská 1

 • Autori architektonického riešenia: Mgr. Art. Karol Stassel, Ing. arch. Juraj Šujan
 • Projektant architektonickej časti: šujan_stassel s. r. o.
 • Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Martin Seyfert
 • Hlavní zhotovitelia: ZIPP Bratislava spol. s r. o., ASSYX, spol. s r. o., FENESTRA SK, spol. s r. o.
 • Stavebník: J&T REAL ESTATE, a. s.
 • Dozorná činnosť: Gleeds Slovensko
 • Investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
 • Stavebné náklady bez DPH: 28,00 mil. €
 • Lehota výstavby: 11/2007 – 08/2011

Cena Stavebnej fakulty STU v Bratislave

za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela

Administratívna budova BSP, novostavba Bratislava, K Železnej studienke 27

 • Autor architektonického riešenia: Ing. arch. David Paluš
 • Projektant architektonickej časti: VASKO + PARTNER INŽINIERI, s. r. o.
 • Projektant vykurovania, vzduchotechniky, chladenia: Ing. Marián Hurinský
 • Hlavný zhotoviteľ: Bau3Mex a. s.
 • Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ján Matúška, PhD.
 • Stavebník: BSP Solutions a. s.
 • Dozorná činnosť: VASKO + PARTNER INŽINIERI, s. r. o.
 • Investičné náklady bez DPH: 2,602 mil. €
 • Stavebné náklady bez DPH: 2,312 mil. €
 • Lehota výstavby: 07/2009 – 11/2010

Cena Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o.

za komplexne progresívne riešenie architektonického diela

Sídlo GasOil engineering, a. s., novostavba Spišská Teplica, Tatranská 742

 • Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Abonyi
 • Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Peter Abonyi
 • Projektant stavebnej časti: GasOil Engineering, a. s.
 • Hlavný zhotoviteľ: HORNEX, a. s.
 • Hlavný stavbyvedúci: Ing. Radomír Hlavenka
 • Stavebník: GasOil engineering, a. s
 • Dozorná činnosť: Ing. Ľubomír Koreň
 • Investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
 • Stavebné náklady bez DPH: 6,200 mil. €
 • Lehota výstavby: 04/2009 – 02/2011

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov

za najlepšie projektové riešenie stavebného diela

Malá vodná elektráreň, Dobrohošť, novostavba Dobrohošť, okres Dunajská Streda

 • Autori architektonického riešenia: Ing. Miloš Kedrovič, Ing. Alan Bánik
 • Projektant architektonickej časti: VODOTIKA, a. s.
 • Projektant hydro-energetickej časti: Ing. Miloš Kedrovič
 • Hlavný zhotoviteľ: VÁHOSTAV – SK, a. s. 4
 • Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ján Chovanec
 • Stavebník: Vodohospodárska výstavba, š. p.
 • Dozorná činnosť: Vodohospodárska výstavba, š. p.
 • Investičné náklady bez DPH: 6,866 mil. €
 • Stavebné náklady bez DPH: 3,144 mil. €
 • Lehota výstavby: 06/2010 – 12/2011

Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a Stavebníctva – ABF Slovakia

za hmotovo-priestorové architektonické riešenie stavebného diela

IPP Park Hrad, novostavba Bratislava, Nám. Alexandra Dubčeka - Mudroňova ul.

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Karol Kállay, Ing. arch. Karol Kállay, ml. Ing. arch. Branislav Bolčo, Ing. Radovan Valenta

 • Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Karol Kállay
 • Projektant stavebnej časti: Ing. Stanislav Fekete
 • Hlavný zhotoviteľ: KONTI, a. s.
 • Hlavný stavbyvedúci: Ing. Róbert Valko
 • Stavebník: IPP SERVICES, s. r. o.
 • Dozorná činnosť: Ing. Peter Peško
 • Investičné náklady bez DPH: 4,200 mil. €
 • Stavebné náklady bez DPH: 3,600 mil. €
 • Lehota výstavby: 02/2011 – 02/2012

Cena technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o.

za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe

Hangár VIP HANDLING, novostavba Bratislava, Letisko M. R. Štefánika

 • Autor architektonického riešenia: Ing. Miroslav Kubiš
 • Projektant architektonickej časti: PIO KERAMOPROJEKT, a. s.
 • Projektant stavebnej časti: Ing. Miroslav Kubiš
 • Hlavný zhotoviteľ: ZIPP Bratislava spol. s r. o. – oblasť Trenčín
 • Hlavný stavbyvedúci: Ing. Juraj Holubica
 • Stavebník: VIP Handling, a. s.
 • Dozorná činnosť: Ing. Ladislav Hoffmann
 • Investičné náklady bez DPH: 9,600 mil. €
 • Stavebné náklady bez DPH v €: neuvádzajú sa
 • Lehota výstavby: 06/2011 – 07/2012

Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. BYTOVÝ DOM ROKA 2012

Polyfunkčné centrum NOVÁ MÝTNA, novostavba, Bratislava, ulice: Mýtna, Radlinského

 • Autori architektonického riešenia: Dipl.-Ing. arch. Zdeněk Machanec, Ing. arch. Jaroslav Tkáč, Ing. arch. Rudolf Benček
 • Projektant architektonickej časti: Dipl.-Ing. arch. Zdeněk Machanec
 • Projektant - statika stavby: Ing. Karol Bitterer
 • Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.
 • Hlavný stavbyvedúci: Jozef Pitlík Stavebník: Team Nový Dom s. r. o.
 • Dozorná činnosť: Ing. Zdeno Vlček, Ing. Peter Matúšek, Ing. arch. Ľubomír Hollý 5
 • Investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
 • Stavebné náklady bez DPH: 9,600 mil. €
 • Lehota výstavby: 10/2010 – 05/2012

II. Ceny za celospoločenský prínos

Cena primátora hl. Mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Reduta, rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, sídla Slovenskej filharmónie Bratislava, Mestská časť Staré Mesto, Medená ul. 3

Cena ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Komplexná obnova Apponyiho kaštieľa a parku v Oponiciach, národnej kultúrnej pamiatky Oponice, okres Topoľčany

III. Nominácie na hlavnú cenu Stavba roka 2012 (bez udania poradia)

Reduta, rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, sídla Slovenskej filharmónie Bratislava, Mestská časť Staré Mesto, Medená ul. 3

 • Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Gabriel Drobniak, Ing. arch. Dušan Jurkovič, Ing. arch. Matúš Ivanič
 • Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Gabriel Drobniak, Ing. arch. Dušan Jurkovič
 • Spracovateľ reštaurátorskej dokumentácie: Akad. sochár Vladimír Višváder
 • Projektant - statika stavby: Ing. Svetozár Lichardus, DrSc.
 • Hlavní zhotovitelia: ViOn, a. s., Villard - združenie pre reštaurovanie a obnovu pamiatok
 • Hlavný stavbyvedúci: Marián Jenis
 • Stavebník: Slovenská filharmónia
 • Dozorná činnosť: Ing. Alena Firáková, Ing. Peter Löffler, Ing. Anastázia Löfflerová
 • Investičné náklady bez DPH: 24,103 mil. €
 • Stavebné náklady bez DPH: 23,630 mil. €
 • Lehota výstavby: 11/2009 – 03/2012

Sídlo GasOil engineering, a. s., novostavba Spišská Teplica,

 • Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Abonyi
 • Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Peter Abonyi
 • Projektant stavebnej časti: GasOil Engineering, a. s.
 • Hlavný zhotoviteľ: HORNEX, a. s.
 • Hlavný stavbyvedúci: Ing. Radomír Hlavenka
 • Stavebník: GasOil engineering, a. s
 • Dozorná činnosť: Ing. Ľubomír Koreň
 • Investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
 • Stavebné náklady bez DPH: 6,200 mil. €
 • Lehota výstavby: 04/2009 – 02/2011

Komplexná obnova Apponyiho kaštieľa a parku v Oponiciach, národnej kultúrnej pamiatky Oponice, okres Topoľčany

 • Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Otokár Križma Ing. arch. Zuzana Križmová
 • Autor obnovy parku: Ing. Eva Wernerová
 • Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Otokár Križma
 • Projektant - statika stavby: Ing. Alojz Bojda
 • Hlavný zhotoviteľ: LOOX, s. r. o.
 • Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jozef Škalák
 • Stavebník: I&P Slovakia, a. s.
 • Dozorná činnosť: Ing. Kamil Beladič
 • Investičné náklady bez DPH: 10,500 mil. € (32,55 % - z podporných fondov EU)
 • Stavebné náklady bez DPH: 10,100 mil. €
 • Lehota výstavby: 09/2007 - 9/2011

IV. Hlavná cena titul Stavba roka 2012

Sídlo GasOil engineering, a. s., novostavba, Spišská Teplica

 • Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Abonyi
 • Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Peter Abonyi
 • Projektant stavebnej časti: GasOil Engineering, a. s.
 • Hlavný zhotoviteľ: HORNEX, a. s.
 • Hlavný stavbyvedúci: Ing. Radomír Hlavenka
 • Stavebník: GasOil engineering, a. s
 • Dozorná činnosť: Ing. Ľubomír Koreň
 • Investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
 • Stavebné náklady bez DPH: 6,200 mil. €
 • Lehota výstavby: 04/2009 – 02/2011

GALAVEČER SA KONAL V DIVADELNÝCH PRIESTOROCH

Slávnostné odovzdávanie cien 18. ročníka prestížnej celoštátnej prezentačnej súťaže Stavba roka 2012 sa konalo 15. 11. 2012 v priestoroch Mestského divadla P. O. Hviezdoslava za účasti významných a známych osobností, predstaviteľov štátnej správy a tých, ktorým bol určený, architektov, projektantov, zhoroviteľov stavebných firiem, stavebníkov či developerov. Aj tento ročník súťaže sa uskutočnil pod záštitou najvyššieho ústavného činiteľa váženého prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. Zúčastnila sa osobne pani Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta SR, ktorá súčasne ospravedlnila neúčasť váženého pána prezidenta. Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR odovzdával v zastúpení pána ministra štátny tajomník František Palko a cenu primátora hl. mesta SR Bratislavy osobne pán primátor Milan Ftáčnik. Hlavnú cenu titul Stavba roka 2012 stavbe Sídlo GasOil engineering, a. s., odovzdávali štátny tajomník František Palko a prezident Zväzu stavebných podnikateľov Ing. Zsolt Lukáč.

Program zaznamenávala Rozhlas a televízia Slovenska, ako aj spravodajská televízia TA3.

Celým večerom hostí sprevádzala moderátorka Alena Heribanová. Progam bol odborný – videoprezentácie všetkých stavieb, videoprezentácie ocenených stavieb, doplnený kultúrnym programom. O hodnotný kultúrny program sa postaralo známe operné trio La Gioia, uznávaný violončelista Slavo Repaský, spevácko hudobná dvojica Andrea Zimányiová a Juraj Burian či Alexander Dowis so svojou pieskovou šou.

90-minútový televízny záznam galavečera bude odvysielaný v sobotu 24. 11. 2012 o 20:05 hod. na STV2.

Podrobnejšie informácie nájdete na www.stavbaroka.eu

Zdroj informácií: Združenie Pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia Drieňová 34, 821 02 Bratislava 2 Tel.: 02/4329 5525, Mob.: 0903/246 628 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.stavbaroka.eu

Foto pre tlač + autori foto sú k dipozícii na: http://stavbaroka.eu/page/index.php?option=com_joomdoc&task=cat_view&gid=115&Itemid=461

Hlavné textové údaje o stavbách + krátke texty: http://stavbaroka.eu/page/index.php?option=com_content&view=article&id=412&Itemid=470

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline