Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
21/2012 MESTSKÉ VILY BÚDKOVÁ, novostavba, Bratislava

INFOPANEL

novostavba, Bratislava, Hriňovská 9

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Jančo, Ing. arch. Eva Jančová, PhD. Ing. arch. Martina Pintérová
Projektant architektonickej časti: BRUMI UNO CONSULTING, spol. s r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Kamil Molnár
Hlavný zhotoviteľ: SkyBau, s. r. o., člen skupiny Skanska
Hlavní stavbyvedúci: Miroslav Hajnal, Bc. Ján Čerňanský
Stavebník: Bratislavská investičná a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Peter Kováč
Stavebné náklady bez DPH: 17,940 mil. €

Mestské vily Búdková s 58 bytovými jednotkami - 2-, 3-, 4- a 5-izbové - sa nachádzajú v rezidenčnej štvrti Horský Park v tichom, nerušivom prostredí uprostred zelene poblíž Starého mesta. Výmery bytov sa pohybujú od 70,15 m2 do 244,35 m2. Každému bytu patrí aj balkón rôznej výmery a pivničná kobka.

Mestské vily sú obytným komplexom na úrovni zodpovedajúcej funkčným požiadavkám stavebníka a priestorovým nárokom lokality v tomto atraktívnom priestore. Novostavba je na území v dotyku s areálom Gaštanovej záhrady. Zvolenú kompozíciu charakterizuje: - zvýraznenie kvality obytného prostredia a prírodný fenomén prostredníctvom solitérnych obytných objektov – mestských víl v zeleni, – kompaktná forma hmoty jednotlivých obytných objektov, – logická artikulácia hmoty v typických polohách, – jasná hierarchia artefaktov s dominantným akcentovaním prírodných prvkov. Priestorovú kvalitu riešenia zdôrazňuje kultivované architektonické stvárnenie objektov víl, ako aj vysoká kvalita použitých materiálov a architektonických detailov.

Základným znakom čitateľnosti a bezpečnosti prevádzky je organizácia vstupov. Dominantné sú vstupy do obytných priestorov. Separátne je riešený vstup do suterénnej úrovne, kde je umiestnené parkovanie a garážovanie. Parkovanie je na teréne a v garážach na pozemku investora a má kapacitu 125 miest.

Zvislé nosné konštrukcie - monolitické železobetónové stĺpy, vnútorné železobetónové steny tvoriace stužujúce jadrá pri schodiskách a výťahoch a steny ako súčasť obvodového plášťa. Vodorovné nosné konštrukcie - monolitické bezprievlakové železobetónové dosky. Obvodový plášť – murovaný z tehloblokov so zateplením + obklad z plnej pálenej keramickej tehly. Strešná krytina - jednoplášťová plochá strecha. Okná, zasklené steny: drevené profily, bezpečnostné sklo. Podlahy: parkety, kamenná dlažba. Balkóny: gressová dlažba, zábradlie z bezpečnostného skla.

Byty sa predávajú ako holobyt, no ponúka sa aj možnosť ukončenia v štandarde. Vybavenie pozostáva z kvalitných materiálov - protipožiarne vchodové dvere, drevené okná s dvojizolačným sklom, príprava na hliníkové žalúzie, príprava pre kuchynskú linku, nerezové zábradlia na balkónoch kombinované sklom. Vily sú zateplené 120 mm minerálnou vlnou. Na fasáde sú použité kvalitné obkladové materiály - tehlový obklad , fasádny sokel je zo štiepaného kameňa. Vily majú samostatné nízkotlakové plynové kotolne a byty samostatné meranie tepla, vody a elektriny. Príprava teplej úžitkovej vody je zabezpečená samostatne pre každý byt, v bytovej výmenníkovej stanici. Prístup do niektorých bytov je priamo z výťahu.

Stavebník a architekt vrchovato využili a zveľadili lukratívnu lokalitu a pozemok stavbou nadštandardnými bytovými domami vilami ich vydareným hmotovo-priestorovým architektonickým riešením a dispozičným riešením bytov s použitím len vysoko kvalitných stavebných materiálov a výrobkov. Nezaostával ani zhotoviteľ kvalitou stavebnej realizácie.

Foto: Ing. Tibor Takáts

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline