Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
POZNÁME STAVBU ROKA 2013

INFOPANEL

TLAČOVÁ SPRÁVA 22. novembra 2013

V priestoroch bratislavského Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava sa včera konalo slávnostné odovzdávanie cien 19. ročníka prestížnej celoštátnej prezentačnej súťaže Stavba roka 2013, s menovitou prezentáciou autorov ich architektonických riešení, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov, hlavných stavbyvedúcich a stavebných dozorov bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb realizácie. Účastníkmi boli významné a známe osobnosti verejného, politického a spoločenského života, akademickej obce, ale predovšetkým tí, ktorým bol tento slávnostný večer určený, architekti, projektanti, stavebné firmy, stavebníci, developeri.

Záštitu nad 19. ročníkom tejto súťaže mal najvyšší ústavný činiteľ Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky.

Organizátor súťaže od roku 1995:

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

Vyhlasovatelia súťaže

 • Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia,
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
 • Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave,
 • Stavebná fakulta,
 • Slovenská komora stavebných inžinierov,
 • Slovenský zväz stavebných inžinierov,
 • Spolok architektov Slovenska,
 • Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
 • Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. Súťaž

Stavba roka sa vyhlasuje každoročne na podporu kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Ceny v súťaži Stavba roka

V tomto ročníku posudzovala 7-členná odborná porota s medzinárodnou účasťou 20 stavebných diel a udelila celkom 12 cien, a to:

- 6 cien vyhlasovateľov súťaže,
- 2 ceny za celospoločenský prínos,
- 3 nominácie na hlavné ceny,
- 1 hlavnú cenu titul Stavba roka 2013.

Všetky ceny v súťaži Stavba roka udeľuje len odborná porota, nominovaná vyhlasovateľmi súťaže, a to podľa technickej dokumentácie stavby a obhliadkou každej jednej stavby in situ.

Cena verejnosti,

- jej 5. ročník - už tradične vzišla z internetového hlasovania širokej verejnosti na známom internetovom portáli www.zoznam.sk.

Odborná porota

O cenách tohto ročníka rozhodovala odborná porota s medzinárodnou účasťou, ktorú nominovali vyhlasovatelia súťaže Stavba roka 2013. Pracovala v zložení: prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD. (SK) – predseda poroty, Ing. Anna Juhos (SK) - podpredsedníčka poroty. Členovia: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. (SK), Ing. Dáša Kozáková (SK), Ing. Peter Rastocký (SK), Ing. arch. Katarína Viskupičová (SK), ir. Tatiana Vitkova Buijs (NL), doc. Ing. Július Šoltész, PhD. (SK) – expert pre inžinierske stavby a Ing. Mária Brichtová – sekretár súťaže.

OCENENÝCH JE 9 STAVIEB

Odborná porota udelila celkom 12 cien, a to 9 stavbám. Ceny pozostávajú z diplomov a kovových artefaktov od akademického sochára Rasťa Trizmu. Trinástej stavbe bola udelená Cena verejnosti 2013.

Cena verejnosti 2013

udelená internetovým hlasovaním širokej verejnosti

V tomto ročníku odovzdalo svoj hlas vo web ankete Cena verejnosti 2013 na známom internetovom portáli zoznam.sk 80.311 respondentov.

3. miesto - Kaštieľ Snina, obnova historickej pamiatky s celkovým počtom hlasov 4.429 a výsledným ratingom 4, 73.

2. miesto - Cyklomost slobody – novostavba v m. č. Devínska Nová Ves, Bratislava, ktorá získala 6.654 hlasov a výsledným ratingom 4,92.

1. miesto a CENU VEREJNOSTI 2013 - rekonštrukcia Wellness Hotela Rozsutec, s celkovým počtom 9.023 hlasov a výsledným ratingom 5.

Teda najkrajšou stavbou roka 2013 sa podľa hlasovania širokej verejnosti stal Wellness hotel Rozsutec

Wellness Hotel Rozsutec***
rekonštrukcia a prístavba
Terchová, Vrátna 52

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Martin Bišťan, Ing. Juraj Záhorec
Projektant architektonickej časti: AB–ateliér, s. r. o.
Projektant – statika stavby: Ing. Peter Filípek
Hlavný zhotoviteľ: SkyBau, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Bohumil Šalgovic
Stavebník: Vrátna Dolina, s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Ivan Franek
Celkové investičné náklady bez DPH: 3,8 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 3,5 mil. €
Lehota výstavby: 05/2008 – 05/2011

Ceny udelené odbornou porotou

I. Ceny vyhlasovateľov súťaže – 6 cien bez udania poradia

Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie

Business Center Moldavská, novostavba
Košice, Moldavská cesta 10/B

Autori architektonického riešenia: Ing. Ján Lorenc, Ing. arch. Viktor Guth, Ing. arch. Jaroslav Juričko
Projektant architektonickej časti: Artes Design s. r. o.
Projektant stavebnej časti: Ing. Ján Lorenc
Hlavný zhotoviteľ: EKOSTAV a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. František Drgoň
Stavebník: Business Center Moldavská a. s.
Dozorná činnosť: EUTECH a. s.
Celkové investičné náklady bez DPH: 8,5 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 8 mil. €
Lehota výstavby: 09/2008 – 05/2012

Cena Stavebnej fakulty STU v Bratislave za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela

Sedem, reklamná agentúra, s. r. o. nízkoenergetický administratívno-priemyselný objekt novostavba Košice, Textilná 7/A

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Michal Žoffčák, Ing. arch. Martin Pačay Ing. arch. Pavol Wohlfahrt
Projektant architektonickej časti: AM-ARCH s. r. o.
Projektant klimatizácie stavby: Ing. Štefan Erdélyi
Hlavný zhotoviteľ: Stavaip s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Pavol Baroš
Stavebník: SEDEM – reklamná agentúra s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Ján Navarčík
Celkové investičné náklady bez DPH: 1,4 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 1,2 mil. €
Lehota výstavby: 02/2012 – 10/2012

Cena Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o. za komplexne progresívne riešenie architektonického diela

Polyfunkčný objekt Skybox, a. s., novostavba Bratislava, Pajštúnska ulica 3, 5, 7, 9

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Kalin Cakov, Ing. arch. Metodiy Monev, Ing. arch. Ján Obušek, Ing. arch. Tomáš Umrian, Ing. arch. Emil Makara
Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Kalin Cakov, Ing. arch. Metodiy Monev, Ing. arch. Ján Obušek, Ing. arch. Tomáš Umrian, Ing. arch. Emil Makara
Projektanti – statika stavby: Ing. Peter Gavaľa, Ing. Martin Kusý
Hlavný zhotoviteľ: VÁHOSTAV – SK a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ladislav Barák
Stavebník: Realcorp Development s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Vladimír Rajek, Ing. Juraj Oravec
Celkové investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH: 17,23 mil. €
Lehota výstavby: 07/2010 - 11/2012

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela

CENTRAL novostavba Bratislava, Metodova 6

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ivan Kubík a kol.: Ing. arch. Jolana Foglová, Ing. arch. Marek Németh, Ing. arch. Rado Vlkovič
Projektant architektonickej časti: Ateliér Ivan Kubík, s. r. o.
Projektanti – statika stavby: PROPLAN, s. r. o., DuPlan, s. r. o. Ing. Daniel Bukov – OK-TEAM
Hlavný zhotoviteľ: IMOS Brno a. s., závod Ostrava
Hlavný stavbyvedúci: Bogdan Rusnok
Stavebník: Immocap Group, a. s.
Dozorná činnosť: Gleeds Slovensko
Celkové investičné náklady bez DPH: vyše 200 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Lehota výstavby: 01/2010 – 04/2013

Cena technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe

Výrobný závod Semecs novostavba Vráble, Hlavná 1797

Autor architektonického riešenia: Hans Jansen
Projektant architektonickej časti: AIA s. r. o.
Projektant – statika stavby: Ing. Alojz Bojda
Hlavný zhotoviteľ: ViOn, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Martin Gálik
Stavebník: SEMECS, s. r. o.
Dozorná činnosť: Peter Bányi
Celkové investičné náklady bez DPH: 4,2 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 3,8 mil. €
Lehota výstavby: 08/2011 – 06/2012

Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. BYTOVÝ DOM ROKA 2013 (vrátane rodinného domu)

Slnečnice, 1. etapa novostavba Bratislava, m. č. Petržalka, Žltá ulica

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Juraj Benetin Ing. arch. Miroslav Čatloš, Ing. Peter Cibulka Ing. arch. Juraj Česelský, Ing. arch. Ján Droždiak Ing. arch. Miroslava Gašparová
Projektant architektonickej časti: Compass Architekti
Projektanti stavebnej časti: Ing. Peter Cibulka, Ing. Martin Komorník
Hlavný zhotoviteľ: CHEMKOSTAV, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Michal Bedaj
Stavebník: CRESCO GROUP, a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Henrich Kollár, Ing. Erik Treuer, Ing. Karol Puhovič
Celkové investičné náklady bez DPH: 25,44 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 19,24 mil. €
Lehota výstavby: 07/2011 – 05/2013

II. Ceny za celospoločenský prínos – dve ceny:

Cena primátora hl. Mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, novostavba
Bratislava, Ilkovičová 2

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. František Kaločay
Projektanti architektonickej časti: Ing. Jozef Kovalčík, Ing. František Solár, Ing. arch. František Kaločay
Projektant stavebnej časti: PROINST, spol. s r. o.
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Marián Tedla
Stavebník: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dozorná činnosť: Ing. Ladislav Košecký
Celkové investičné náklady bez DPH: 25,3 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 23,3 mil. €
Lehota výstavby: 05/2009 – 06/2012

Cena ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Cyklomost slobody
Cyklomost Schlosshof – m. č. Bratislava - Devínska Nová Ves novostavba
Bratislava, k. ú. Devínska Nová Ves

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Milan Beláček
Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Milan Beláček, Ing. arch. Igor Ščipák
Projektanti oceľovej konštrukcie a spodnej stavby: prof. h. c., prof. Dr. Ing. Zoltán Agócs, PhD., Ing. Marcel Vanko, prof. Ing. Peter Turček, PhD.
Projektanti rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Ľuboš Rojko, PhD., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Zoltán Agócs, PhD.
Hlavný zhotoviteľ: Združenie Cyklomost, líder Združenia: Ingsteel, s. r. o. Doprastav, a. s. – člen
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jozef Zajonc
Stavebník: Bratislavský samosprávny kraj
Dozorná činnosť: TECHNIK Slovakia, s. r. o.
Celkové investičné náklady bez DPH: 3,5mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 2,6 mil. €
Lehota výstavby: 04/2011 – 08/2012

III Nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia)

1. Cyklomost Slobody
Novostavba
Bratislava, k. ú. Devínska Nová Ves

 

2. Wellness hotel Rozsutec***
rekonštrukcia a prístavba
Terchová, Vrátna 52

 

3. CENTRAL
novostavba,
Bratislava, Metodova 6 6

IV Hlavná cena titul Stavba roka 2013

Stavbou roka 2013 sa stal bratislavský multifunkčný komplex Central. Polyfunkčné, výškovo členené centrum integruje rezidenčnú časť s nákupným centrom, kanceláriami, hotelom, podzemnými garážami aj obnovenou verejnou plavárňou.

CENTRAL, novostavba Bratislava, Metodova 6

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ivan Kubík a kol.: Ing. arch. Jolana Foglová, Ing. arch. Marek Németh, Ing. arch. Rado Vlkovič
Projektant architektonickej časti: Ateliér Ivan Kubík, s. r. o.
Projektanti – statika stavby: PROPLAN, s. r. o., DuPlan, s. r. o. Ing. Daniel Bukov – OK-TEAM
Hlavný zhotoviteľ: IMOS Brno a. s., závod Ostrava
Hlavný stavbyvedúci: Bogdan Rusnok
Stavebník: Immocap Group, a. s.
Dozorná činnosť: Gleeds Slovensko
Celkové investičné náklady bez DPH: vyše 200 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Lehota výstavby: 01/2010 – 04/2013

Odborná porota udelila hlavnú cenu:

- za vydarené kompozičné a hmotovo-priestorové riešenie,
- pridané hodnoty ako kvalitnú parkovú úpravu zelenej strechy a plavecké bazény s relaxačným zázemím, ako pamäť miesta,
- čitateľnú filozofiu v architektonickom riešení, funkčnom usporiadaní, v stavebno-technickom riešení a v usporiadaní vnútorných priestorových vzťahov, či už ide o obchodné, administratívne alebo hotelové priestory,
- vysokú kvalitu stavebno-technicky náročnej stavebnej realizácie dosiahnutej používaním pokrokových technológií.

Central premenil zanedbanú a bezvýznamnú plochu v centrálnej zóne mesta na významnú súčasť mestského života. Povýšil typologickú kategóriu nákupného centra na architektúru. Získal certifikát LEED SILVER ako prvý multifunkčný celok, pričom budova hotela a nákupného centra sú prvé na Slovensku. Prezentuje optimálny modulový systém a priestorovú skladbu pre spojenie rôznych funkcií megaštruktúry - nákupné centrum, parking, kancelárie, medicínske centrum, hotel. Nákupné centrum má 3. NP, výškový objekt - administratíva: 21, polyfunkčný objekt - hotel: 15, vybavenosť – medicínske centrum: 7. Celkový počet PP: 4, nákupné centrum: 1, podzemná garáž: 3. Počet parkovacích miest: cca 1.350. Všetky objekty sú prístupné z úrovne terénu bezbariérovo. Parkové úpravy na strechách: cca 6.000 m2. Hmotovo Central možno vnímať ako 4-podlažnú „základňu“, z ktorej vyrastajú dve výškové budovy. Vo vyššej z nich sú kancelárske priestory štandardu A, v nižšej je 4-hviezdičkový hotel s kapacitou 222 izieb. Z hľadiska stavebno-konštrukčného je CENTRAL monolitickým priestorovým železobetónovým skeletom, po opláštení zmonolitneným do jedného dilatačného celku. Príbeh lekára, ktorý po nočnej službe prichádzal relaxovať na zelenú strechu Centralu, je svedectvom úspešnej realizácie investičného zámeru stavebníka a naplnením jeho predstáv autormi architektmi, projektantmi a zhotoviteľom.

GALAVEČER SA KONAL V DIVADELNÝCH PRIESTOROCH

Slávnostné odovzdávanie cien 19. ročníka prestížnej celoštátnej prezentačnej súťaže Stavba roka 2013 sa konalo 21. 11. 2013 v priestoroch Mestského divadla P. O. Hviezdoslava s oficiálnym programom doplneným kultúrnym programom, spoločenskou časťou za účasti RTVS. 90-minútový záznam bude odvysielaný na :2 dňa 30. 11. 2013 o 20.10 hod.

Lajtmotív slávnostného večera – umenie v priestore.

Slávnostného odovzdávania cien spojeného s gala večerom sa osobne zúčastnili jeho excelencia Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky s manželkou Silviou, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, štátny tajomník MDVRR SR František Palko, primátor hl. mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Zsolt Lukáč, predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov Vladimír Benko, podpredsedníčka Slovenskej komory architektov Eva Wernerová, prezident Slovenského zväzu stavebných inžinierov Juraj Nagy, prezident Spolku architektov Slovenska Ján Bahna, prezident Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Juraj Stern, riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska BKIS Vladimír Grežo, zástupcovia akademickej obce, ako aj ďalší významní hostia a osobnosti spoločenského, kultúrneho a politického života. Ale predovšetkým tí, ktorým bol tento gala večer určený: architekti, projektanti, zhotovitelia, stavebné firmy, stavebníci, developeri, hlavní účastníci realizácie týchto súťažných stavieb.

Slávnostný večer bol ukončený recepciou.

Podrobnejšie informácie nájdete na www.stavbaroka.eu (foto v tlačovej kvalite, autorov foto, texty – hlavné dokumenty, dokumenty na stiahnutie)

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline