Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Listy Prezidenta ZSPS - STAVBA ROKA 2016

Vážení predstavitelia členských spoločností ZSPS,

dovolte nám oboznámiť vás s listamiy prezidenta ZSPS Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA k súťaži „STAVBA ROKA 2016."

V prípade Vášho záujmu o účasť v súťaži, posielajte prosím vyplnené prihlášky na adresu Združenia ABF Slovakia: Radlinského 11, 810 05 Bratislava, a to do:

31. (pondelok) októbra.2016

Podrobnejšie informácie získate na: www.stavbaroka.eu

Prílohy:

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline