Členovia poroty SR 2019

Odborná porota celoštátnej súťaže Stavba roka 2019 pracuje v zložení:

  • prof. Ing. Boris Bielek, PhD.,
  • Ing. Katarína Bzovská,
  • prof. Ing. arch. Michal Hlaváček,
  • Ing. arch. Ivan Kočan,
  • Ing. Dáša Kozáková,
  • prof. Ing. Vincent Kvočák, CSc.,
  • Ing. Ján Majerský, PhD.,
  • prof. Ing. Anton Puškár, PhD.

Prevzaté z www.stavbaroka.eu

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie