Stavby zaradené do súťaže SR 2019
 

Poštová 1
rekonštrukcia, Žilina
Prihlasovateľ: Reinoo Žilina a. s.

Charakteristika stavby…

 

Avion Shopping park Bratislava – komplexná rekonštrukcia
rekonštrukcia, Bratislava
Prihlasovateľ: DYNAMIK HOLDING, a. s.

Charakteristika stavby…

 

Prologis Park Nitra
novostavba, Nitra
Prihlasovateľ: Goldbeck, s. r. o., Bratislava

Charakteristika stavby…

 

WellPark
novostavba, Žilina
Prihlasovateľ: LICITOR development, s. r. o.

Charakteristika stavby…

 

Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie k archeologickému parku Mikulčice – Kopčany
novostavba
Prihlasovateľ: Doprastav, a. s.

Charakteristika stavby…

 

Národný futbalový štadión
novostavba, Bratislava
Prihlasovateľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Charakteristika stavby…

 

Stein 2
novostavba, Bratislava
Prihlasovateľ: YIT Slovakia a. s. 

Charakteristika stavby…

 

Rezidencia Hričov
novostavba, Horný Hričov
Prihlasovateľ: ASTA a. s. 

Charakteristika stavby…

 

Zámok Pezinok
novostavba, obnova
Prihlasovateľ: A.S.PROJKET-ING, s. r. o. 

Charakteristika stavby…

 

Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií v archeoparku Mikulčice – Kopčany na slovenskej strane
rekonštrukcia
Prihlasovateľ: CESTY NITRA, a.s. 

Charakteristika stavby…

 

Hrebienok Resort II
novostavba
Prihlasovateľ: HREBIENOK RESORT, s.r.o. 

Charakteristika stavby…

 

Bory bývanie 1
novostavba, Bratislava
Prihlasovateľ: Penta Real Estate, s. r. o.

Charakteristika stavby...

 

Bezručova Office and Residence
rekonštrukcia, Bratislava
Prihlasovateľ: Bezručova Invest, s.r.o

Charakteristika stavby…

 

Odstránenie havarijného stavu mosta na ceste I.triedy v Nižnej
rekonštrukcia
Prihlasovateľ: VÁHOSTAV-SK, a. s. 

Charakteristika stavby...

 

ZKW Krušovce – expanzia výrobného areálu
novostavba
Prihlasovateľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Charakteristika stavby…

 

STONE Gallery
novostavba, Ždiar
Prihlasovateľ: OSA & partners, s.r.o.

Charakteristika stavby…

   

 

   

 

   

 

   

 

Prevzaté z www.stavbaroka.eu

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie