Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Európsky týždeň odborných zručností - Výzva pre zapojenie sa do súťaže

Dovoľujeme si Vás informovať, že Európska komisia vyhlásila prvý Európsky týždeň odborných zručností, ktorý bude prebiehať v dňoch 5. – 9. 12. 2016. Cieľom tejto iniciatívy je zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) na zaistenie kvalitných zručností a pracovných miest, a to organizovaním rôznych podujatí v celej Európe na inštitucionálnej, miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni.

Na webovej stránke Európskej komisie je vytvorená osobitná sekcia venovaná iniciatíve Európsky týždeň odborných zručností http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1125. Stránka obsahuje dôležité informácie o cieľoch iniciatívy, rôzne podporné dokumenty vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie (vrátane slovenčiny), ako aj zoznam rôznych podujatí organizovaných pri príležitosti prvého Európskeho týždňa odborných zručností v členských krajinách EÚ, krajinách Európskeho združenia voľného obchodu a kandidátskych krajinách.

Ak Vaša organizácia bude realizovať podujatie, ktoré spĺňa kritériá kvality stanovené Európskou komisiou v Usmernení pre zapojenie sa do Európskeho týždňa odborných zručností (je v prílohe tohto e-mailu), môžete vložiť informácie o Vašom podujatí priamo na stránku Európskej komisie https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek-event.

S cieľom podporiť organizovanie rôznych podujatí/aktivít aj na Slovensku, SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vyhlásila súťaž o najzaujímavejšie podujatia organizované pri príležitosti prvého Európskeho týždňa odborných zručností (5. – 9. 12. 2016). Ak budete v tomto týždni, alebo aj v období pred ním, organizovať na Slovensku zaujímavé podujatie, ktoré zatraktívni odborné vzdelávanie a prípravu, zlepší jeho imidž, príťažlivosť a kvalitu, a zároveň spropaguje program Erasmus+ a jeho význam v OVP, máte možnosť zapojiť sa do súťaže.

Národná agentúra už vytvorila osobitnú národnú stránku iniciatívy Európsky týždeň odborných zručností www.erasmusplus.sk/vsw. Vložte informácie o Vašom podujatí/aktivite na túto stránku v sekcii „Akcie na Slovensku". Po ukončení podujatia pošlite do národnej agentúry správu o jeho realizácii, vrátane podpornej dokumentácie. Na základe predložených správ národná agentúra vyberie 3 najzaujímavejšie podujatia organizované na inštitucionálnej, lokálnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni a ich organizátorom preplatí náklady spojené s ich organizáciou (maximálne 2.500,- EUR na 1 podujatie).

Viac informácií, ako aj konkrétne podmienky a kritériá súťaže, nájdete na slovenskej stránke www.erasmusplus.sk/vsw, resp. v priložených dokumentoch.

Upozornenie: Európsky týždeň odborných zručností je celoeurópskym podujatím, avšak do súťaže o najzaujímavejšie podujatia budú zaradené len tie aktivity, ktoré budú realizované na Slovensku, sú prihlásené na slovenskej národnej stránke www.erasmusplus.sk/vsw a správy o ich realizácii budú zaslané do národnej agentúry v stanovenom termíne. Na európskej úrovni sa súťaž neorganizuje.

V prílohe tohto e-mailu nájdete tieto dôležité dokumenty:

  • Výzvu pre súťaž o najzaujímavejšie podujatia/aktivity organizované na Slovensku pri príležitosti prvého Európskeho týždňa odborných zručností,
  • dokument/usmernenie Európskej komisie „Zapoj sa do Európskeho týždňa odborných zručností", ktorý obsahuje informácie o cieľoch iniciatívy, ako aj o tom, kto, ako a s akými aktivitami sa môže do iniciatívy zapojiť.

Ďalšie dokumenty: logo, banner a leták iniciatívy nájdete na www.erasmusplus.sk/vsw.

Veríme, že prvý Európsky týždeň odborných zručností bude pre Vás veľkou inšpiráciou a zároveň návodom na organizovanie rôznych podujatí a aktivít podporujúcich OVP a propagujúcich OVP v programe Erasmus+. Očakávame, že webová stránka www.erasmusplus.sk/vswbude jedinečným informačným zdrojom o tom, ako sa slovenské organizácie zapojili do tejto novej iniciatívy.

V prípade otázok sa na nás obráťte prostredníctvom e-mailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., resp. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

Tešíme sa na Vaše aktivity a prihlášky do súťaže.


Mária Paveleková

Konzultantka | Consultant
Odbor propagácie, prípravy a monitorovania projektov | Front Office

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
National Agency for Erasmus+ Programme for Education and Training Sectors
SAAMS - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
SAAIC - Slovak Academic Association for International Cooperation
SK-811 04 Bratislava | Križkova 9 | T +421 2 20922201, -31
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | www.erasmusplus.sk | ec.europa.eu

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline