Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Top manažéri kvality roka 2017

Máte šikovného manažéra kvality?
Ste s jeho prácou spokojný?
Radi by ste ho ocenili za jeho úsilie a výsledky, ktoré dosiahol?

V tom prípade ho nominujte do súťaže Top manažéri kvality roka 2017, ktorú vyhlasuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

O prestížne ocenenie osobností v oblasti manažérstva kvality sa môžu uchádzať manažéri kvality, zmocnenci pre kvalitu, špecialisti kvality, metodici modelu výnimočnosti EFQM/modelu CAF alebo osoby pôsobiace v pozícii priamo spojenej s manažérstvom kvality.

Do jubilejného 15. ročníka súťaže je možné prihlásiť sa zaslaním prihlášky na adresu ÚNMS SR v termíne do 30. septembra 2017. Bližšie informácie o podmienkach a kritériách súťaže sú uvedené v štatúte súťaže uverejnenom na webovej stránke ÚNMS SR.

Úspešný uchádzač v každej kategórii získa ocenenie „Top manažér kvality roka 2017“, ktoré mu bude slávnostne odovzdané počas vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu 2017 v mesiaci november.

Prihlášku a ďalšie informácie o súťaži nájdete na webovej stránke ÚNMS SR http://www.unms.sk/?sutaz-top-manazeri-kvality-roka alebo Vám ich poskytne útvar kvality na tel. č.: 02/ 57 485 121, e-mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..


Ing. Katarína Verešová
Útvar kvality

Štefanovičova 3 | 810 05 B r a t i s l a v a | Slovenská republika
tel.: 02/57 485 121 | mob.: 0918 876 008
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | www.unms.sk

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline