Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
KVALITA a SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ!

Oblasti, ktorým sa venuje každá organizácia vo svojich činnostiach, a tiež oblasti, na ktoré sa sústreďujú súťaže vyhlasované Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Súťaže majú svoju tradíciu, tento rok úrad vyhlasuje v poradí už 19. ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu a 5. ročník súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť.

Súťaže sú určené ako podnikateľským subjektom tak i organizáciám verejného sektora. Každý závod, výrobný podnik, spoločnosť, ale i úrad či škola sa snaží o čo najlepšie výsledky svojej práce. Najlepšie organizácie môžu prostredníctvom súťaží ukázať svojim zákazníkom, ale i dodávateľom, partnerom a ostatným zainteresovaným stranám, že kvalitou svojich produktov alebo služieb, spoločensky zodpovedným správaním a pozitívnym prístupom k zlepšovaniu a inováciám prevyšujú svojich konkurentov. Tí najúspešnejší v rámci súťaží si potom preberú prestížne ocenenia v oblasti kvality alebo spoločenskej zodpovednosti počas slávnostného vyhlásenia výsledkov v novembri 2018.

Ak v kvalite alebo spoločenskej zodpovednosti dosahujete vynikajúce výsledky, vynikáte nad ostatnými vo Vašej oblasti a máte záujem získať viac informácií o súťažiach, podmienkach účasti a metodike, kontaktujte nás a dohodnite si s nami stretnutie, tzv. INFOMEETING, na ktorom sa Vám budeme venovať a poskytneme Vám všetky požadované informácie. Infomeetingy sa budú konať v mesiacoch február – marec 2018 v priestoroch Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v Bratislave.

V prípade záujmu o dohodnutie termínu infomeetingu alebo poskytnutie ďalších informácií nás kontaktujte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., príp. telefonicky na tel. číslach 02/57 485 315, 121.

Všetky informácie o súťažiach nájdete aj na webovej stránke www.unms.sk v časti Kvalita.


Ing. Katarína Kašubová odbor kvality a projektového riadenia RGB_male Štefanovičova 3 | 810 05 B r a t i s l a v a | Slovenská republika tel.: 02/57 485 315 | mob.: 0918 876 001 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | www.unms.sk

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline