Dňa 8. marca 2011 sa uskutoční IV. programová konferencia SAMP (pozvánka)

Dňa 8. marca 2011 sa pod záštitou podpredsedu vlády SR a ministra financií Ing. Ivana Mikloša uskutoční IV. programová konferencia SAMP

Príloha: Pozvánka

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie