Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Konferencia k aktuálnym zmenám v legislatíve - Zákonník práce, odvody, podpora zamestnávania

Vážení členovia Klubu malých podnikateľov ZSPS.

Preposielam Vám oznámenie a pozvánku Slovenskej asociácii malých podnikov na konferenciu pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s názvom:

Konferencia k aktuálnym zmenám v legislatíve - Zákonník práce, odvody, podpora zamestnávania, ktorá sa uskutoční 18.12.2012 od 10:00 hod.

Vzhľadom k tomu, že počet účastníkov je obmedzený na 120 ľudí, podtvrdte svoju účasť obratom, a to na kontakt:

SAMP

Darovcová Natália

Drieňová 37, 821 02 Bratislava

tel: 02/ 4333 0930, 4342 2425, mob.: 0918 655 134, 0905 969 411

konferencia SAMP 18.12.2012.pdf

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline