Konferencia k aktuálnym zmenám v legislatíve - Zákonník práce, odvody, podpora zamestnávania

Vážení členovia Klubu malých podnikateľov ZSPS.

Preposielam Vám oznámenie a pozvánku Slovenskej asociácii malých podnikov na konferenciu pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s názvom:

Konferencia k aktuálnym zmenám v legislatíve - Zákonník práce, odvody, podpora zamestnávania, ktorá sa uskutoční 18.12.2012 od 10:00 hod.

Vzhľadom k tomu, že počet účastníkov je obmedzený na 120 ľudí, podtvrdte svoju účasť obratom, a to na kontakt:

SAMP

Darovcová Natália

Drieňová 37, 821 02 Bratislava

tel: 02/ 4333 0930, 4342 2425, mob.: 0918 655 134, 0905 969 411

konferencia SAMP 18.12.2012.pdf

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie