SAMP Vás pozýva na pracovné raňajky na 4. apríla 2011 o 10.00 hodine v Dome podnikateľov, Drieňova 37, Bratislava v esprese Planétka

Minister financií Ing. Ivan Mikloš požiadal Slovenskú asociáciu malých podnikov o pripomienky, námety a návrhy k materiálu "Návrh MF SR na zmeny v daňovo-odvodovom systéme“. K tomuto Vás SAMP pozýva na pracovné raňajky na 4. apríla 2011 o 10.00 hodine v Dome podnikateľov, Drieňova 37, Bratislava v esprese Planétka.

Materiály:

1. Pozvánka SAMP na pracovné raňajky 4. apríla 2011

2. Návrh MF SR na zmeny v daňovo-odvodovom systéme

3. Opatrenia Slovenskej asociácie malých podnikov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie