Vytlačiť

25 rokov Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

Slávnostné zasadnutie rozšíreného Prezídia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska pri príležitosti 25. výročia vzniku ZSPS sa uskutočnilo 24. novembra 2015 v Expoclube bratislavskej Incheby.

Od začiatku vládla na stretnutí priateľská takmer rodinná atmosféra. Veď za dvadsaťpäť rokov bolo na čo spomínať. Medzi prítomnými boli aj mnohí zakladajúci členovia zväzu, čestní členovia zväzu a pozvaní hostia.

Dvadsaťpäť ročnú históriu si účastníci pripomenuli vo vystúpeniach postupne všetkých doterajších prezidentov ZSPS.

Na založenie a začiatky spomínal Ing. Ján Slávik prvý prezident. Po ňom túto funkciu prevzal Ing. Ján Majerský, PhD, ktorý štafetu odovzdal v roku 2009 súčasnému prezidentovi Ing. Zsoltovi Lukáčovi.

V príhovoroch si účastníci pripomenuli hlavné činnosti zväzu ako je kolektívne vyjednávanie v rámci tripartity v mene celej stavbárskej rodiny, pripomienkovanie dôležitých zákonov pri tvorbe a ich schvaľovaní (zákon o verejnom obstarávaní v tomto roku a taktiež, napriek snahe neschválený, ministrom stiahnutý z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky - stavebný zákon). Preberala sa aktívna účasť Zväzu na sústave kvalifikácií a povolaní, príprave duálneho vzdelávania a v mnohých iných oblastiach vytvárajúcich podmienky pre rezort stavebníctva nielen ako odvetvia podnikateľskej činnosti, ale aj príležitosti pre pracovníkov a dorast v stavebných povolaniach..

S pozdravnými príhovormi vystúpili zástupcovia partnerov a spolupracujúcich inštitúcií ako predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie Ing. Zita Táborská, riaditeľka odboru stavebníctva MDVRR SR Ing. Alena Ohradzanská, podpredseda Slovenskej komory stavebných inžinierov Ing. Anton Vyskoč, prezident ABF Slovakia organizátor súťaže Stavba roka prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., predsedníčka Integrovaného odborového zväzu JUDr. Marta Brodzianska, či prezident RÚZ RNDr. Miroslav Kiraľvarga.

Spoločenský program sa ukončil slávnostnou recepciou s neformálnou diskusiou členov ZSPS a hostí podujatia.