Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[konferencia] Fórum inovatívnych stavebných materiálov, technológií a postupov výstavby pre rok 2021

660x250 FIN maly

ONLINE - 15. apríl 2021

Špeciálna zľava 15% pre všetkých členov ZSPS!
(spôsob uplatnenia bol zaslaný mailom všetkým členom)

Spomedzi všetkých priemyselných odvetví práve stavebníctvo najpomalšie a najmenej efektívne aplikuje nové poznatky, materiály či technológie. Neinovatívne postupy predlžujú a predražujú proces výstavby, neriešia dlhodobý problém nedostatku pracovných síl a znižujú konkurencieschopnosť dodávateľov.

Cieľom konferencie Inovácie a digitalizácia v stavebníctve je preto inšpirovať odbornú verejnosť, podporiť implementáciu inovácií a digitalizácie na Slovensku, sprostredkovať výmenu informácií a podnietiť verejnú diskusiu v problematických otázkach.

PRAKTICKÉ RADY A INŠPIRÁCIE:

  • Budúcnosť stavebných materiálov a aplikácia inovatívnych materiálov
  • Nové trendy v technológiách používaných pri výstavbe budov a inovatívne systémy ako neodmysliteľná súčasť moderných stavieb
  • Digitalizácia stavebných procesov ako nástroj zníženia investičných a prevádzkových nákladov vo výstavbe
  • Inovácie v kontexte urbanizmu a ich vplyv na súčasnú výstavbu
  • Aplikácia inovácií v súčasnosti a vízie do budúcnosti
  • Podnetné diskusie

KOMU JE KONFERNCIA URČENÁ?

Konferencia je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o nové trendy v oblasti architektúry a stavebníctva. Od architektov, projektantov, manažérov stavebných a obchodných firiem pôsobiacich na stavebnom trhu až po developerov a investorov. V neposlednom rade je konferencia určená výrobcom nových stavebných materiálov a technológií.

Odborný garant konferencie: doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD

PROGRAM konferencie

SPÍKRI               

V rámci online konferencie Inovácie a digitalizácie v stavebníctve sa uskutoční aj prvý ročník slávnostného odovzdávanie ceny Časopisu Eurostav za inovácie v stavebníctve  Innovation Award. O laureátoch za rok 2020/2021 rozhodne nezávislá, odborná porota, ktorá z prihlásených inovácií vyberie víťazov v 2 kategóriách: Inovatívny produkt a Inovatívny projekt.

Registráciu do súťaže a viac informácií nájdete TU

Tešíme sa na Vašu účasť!

Viac informácií nájdete na našich webových stránkach TU.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline