[konferencia] Fórum inovatívnych stavebných materiálov, technológií a postupov výstavby pre rok 2021

660x250 FIN maly

ONLINE - 15. apríl 2021

Špeciálna zľava 15% pre všetkých členov ZSPS!
(spôsob uplatnenia bol zaslaný mailom všetkým členom)

Spomedzi všetkých priemyselných odvetví práve stavebníctvo najpomalšie a najmenej efektívne aplikuje nové poznatky, materiály či technológie. Neinovatívne postupy predlžujú a predražujú proces výstavby, neriešia dlhodobý problém nedostatku pracovných síl a znižujú konkurencieschopnosť dodávateľov.

Cieľom konferencie Inovácie a digitalizácia v stavebníctve je preto inšpirovať odbornú verejnosť, podporiť implementáciu inovácií a digitalizácie na Slovensku, sprostredkovať výmenu informácií a podnietiť verejnú diskusiu v problematických otázkach.

PRAKTICKÉ RADY A INŠPIRÁCIE:

  • Budúcnosť stavebných materiálov a aplikácia inovatívnych materiálov
  • Nové trendy v technológiách používaných pri výstavbe budov a inovatívne systémy ako neodmysliteľná súčasť moderných stavieb
  • Digitalizácia stavebných procesov ako nástroj zníženia investičných a prevádzkových nákladov vo výstavbe
  • Inovácie v kontexte urbanizmu a ich vplyv na súčasnú výstavbu
  • Aplikácia inovácií v súčasnosti a vízie do budúcnosti
  • Podnetné diskusie

KOMU JE KONFERNCIA URČENÁ?

Konferencia je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o nové trendy v oblasti architektúry a stavebníctva. Od architektov, projektantov, manažérov stavebných a obchodných firiem pôsobiacich na stavebnom trhu až po developerov a investorov. V neposlednom rade je konferencia určená výrobcom nových stavebných materiálov a technológií.

Odborný garant konferencie: doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD

PROGRAM konferencie

SPÍKRI               

V rámci online konferencie Inovácie a digitalizácie v stavebníctve sa uskutoční aj prvý ročník slávnostného odovzdávanie ceny Časopisu Eurostav za inovácie v stavebníctve  Innovation Award. O laureátoch za rok 2020/2021 rozhodne nezávislá, odborná porota, ktorá z prihlásených inovácií vyberie víťazov v 2 kategóriách: Inovatívny produkt a Inovatívny projekt.

Registráciu do súťaže a viac informácií nájdete TU

Tešíme sa na Vašu účasť!

Viac informácií nájdete na našich webových stránkach TU.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie