Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[konferencia] Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

786x430 FIN

Blíži sa ďalší - 11. ročník odbornej, medzinárodnej konferencie, počas ktorej sa spoločne opäť pozrieme na kľúčové otázky a trendy týkajúce sa architektúry a výstavby udržateľných budov.

ONLINE - 20. máj 2021

Špeciálna zľava pre všetkých členov ZSPS!

Hlavným cieľom konferencie je zviditeľňovať projekty udržateľnej architektúry, pripravované i realizované u nás aj v zahraničí. Konferencia poukazuje najmä na špecifiká procesu navrhovania a manažovania výstavby, ktorej výsledkom má byť udržateľná architektúra a vytvára priestor na odborné diskusie rozhodujúcich subjektov na stavebnom trhu.

Konferencia má za cieľ osloviť firmy i jednotlivcov, ktorí sa chcú zapojiť do rozvoja udržateľnej architektúry a stavebníctva na Slovensku, priniesť inšpirácie zo sveta a prispieť k širšej osvete témy medzi odbornou verejnosťou.

Hlavná téma konferencie: Od energetickej efektívnosti k uhlíkovej neutralite

DOZVIETE SA NAPRÍKLAD AJ:

  • Aké sú špecifiká udržateľného navrhovania a výstavby?
  • Ako splniť požiadavky uhlíkovej neutrality?
  • Aké sú najnovšie trendy v udržateľných materiáloch a technológiách?
  • Aké sú kritéria udržateľného urbanizmu?
  • Aká je vízia udržateľnej výstavby do budúcnosti?

 

Komu je konferencia určená?

Všetkým účastníkom investičného, ale aj stavebného procesu - od architektov, projektantov, manažérov firiem pôsobiacich na stavebnom trhu až po developerov a investorov, ako aj pre samostatné stavebné spoločnosti. Pre všetkých, ktorým udržateľná budúcnosť výstavby nie je ľahostajná.

PROGRAM konferencie

SPÍKRI

V rámci online konferencie sa uskutoční aj 10. ročník slávnostného odovzdávanie Ceny časopisu EUROSTAV: Cena VISIO 2020.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Viac informácií nájdete na našich webových stránkach.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline