[konferencia] Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

786x430 FIN

Blíži sa ďalší - 11. ročník odbornej, medzinárodnej konferencie, počas ktorej sa spoločne opäť pozrieme na kľúčové otázky a trendy týkajúce sa architektúry a výstavby udržateľných budov.

ONLINE - 20. máj 2021

Špeciálna zľava pre všetkých členov ZSPS!

Hlavným cieľom konferencie je zviditeľňovať projekty udržateľnej architektúry, pripravované i realizované u nás aj v zahraničí. Konferencia poukazuje najmä na špecifiká procesu navrhovania a manažovania výstavby, ktorej výsledkom má byť udržateľná architektúra a vytvára priestor na odborné diskusie rozhodujúcich subjektov na stavebnom trhu.

Konferencia má za cieľ osloviť firmy i jednotlivcov, ktorí sa chcú zapojiť do rozvoja udržateľnej architektúry a stavebníctva na Slovensku, priniesť inšpirácie zo sveta a prispieť k širšej osvete témy medzi odbornou verejnosťou.

Hlavná téma konferencie: Od energetickej efektívnosti k uhlíkovej neutralite

DOZVIETE SA NAPRÍKLAD AJ:

  • Aké sú špecifiká udržateľného navrhovania a výstavby?
  • Ako splniť požiadavky uhlíkovej neutrality?
  • Aké sú najnovšie trendy v udržateľných materiáloch a technológiách?
  • Aké sú kritéria udržateľného urbanizmu?
  • Aká je vízia udržateľnej výstavby do budúcnosti?

 

Komu je konferencia určená?

Všetkým účastníkom investičného, ale aj stavebného procesu - od architektov, projektantov, manažérov firiem pôsobiacich na stavebnom trhu až po developerov a investorov, ako aj pre samostatné stavebné spoločnosti. Pre všetkých, ktorým udržateľná budúcnosť výstavby nie je ľahostajná.

PROGRAM konferencie

SPÍKRI

V rámci online konferencie sa uskutoční aj 10. ročník slávnostného odovzdávanie Ceny časopisu EUROSTAV: Cena VISIO 2020.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Viac informácií nájdete na našich webových stránkach.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie