[konferencia] 6. ročník konferencie Slovensko na ceste k Smart Cities

UP Konferencia 2021 800 x 480

Slovensko na ceste k Smart Cities

11.3.2021 14:00 ONLINE

Prvý blok sa uskutoční v online formáte dňa od 14:00 hod (predpokladaný čas konferencie je cca 2 hodiny) a bude venovaný téme Adaptácie na zmenu klímy. 

Konferenciu otvoria Ingrid Brocková, štátna tajomníčka MZVaEZ SR a Michal Kiča štátny tajomník MŽP SR. Účastníkov konferencie pozdravia aj Terje Theodor Nervik, veľvyslanec Nórskeho kráľovstva na Slovensku a Henk Cor van der Kwast, veľvyslanec Holandského kráľovstva v Slovenskej republike. S odborným príspevkom vystúpi Jozef Škultéty, riaditeľ odboru politiky zmeny klímy z MŽP SR. 

Pozvanie do diskusného panelu prijali Tomáš Abel, primátor Brezna, Peter Bročka, primátor Trnavy, Peter Fiabáne, primátor Žiliny a Marcel Gibóda, viceprimátor Košíc. Do diskusie online formou sa aktívne zapoja aj ďalší primátori miest Smart Cities klubu. Konferenciu podporili aj veľvyslanectvá Holandska a Nórska, s ktorými Smart Cities klub dlhodobo spolupracuje. Program konferencie ako aj možnosť registrácie je na nasledovnom linku: 

Program konferencie

Organizátorom je Smart Cities Klub. Partnerom podujatia je Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, mediálnym partnerom sú Stavebné noviny - denník o podnikaní v stavebníctve.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie