[konferencia] Pilotné projekty BIM v rezorte Ministerstva dopravy ČR a získané skúsenosti

bim konference 2021

 

 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v spolupráci so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a ďalšími partnermi organizuje online konferenciu:

 

PILOTNÉ PROJEKTY BIM V REZORTE MD ČR A ZÍSKANÉ SKÚSENOSTI

25.5.2021 od 9:00 – 14:00 online

 

Pripojenie a sledovanie konferencie je možné zdarma, bez registrácie. Program, ďalšie informácie ako aj link na pripojenie nájdete TU

Konferencie sa zúčastní riaditeľ Státniho fondu dopravní infrastruktury ČR, generálny riaditeľ Ředitelství silnic a dálnic ČR, generálny riaditeľ Správy železnic ČR, riaditeľ Řiditelství vodních cest ČR a zástupcovia súkromného dodávateľského sektoru.

Diskusiu, ktorej náplňou bude zhrnutie skúseností z pilotných projektov a zoznámenie sa so stavom prípravy pilotných projektov BIM v investorských organizáciách rezortu dopravy ČR bude moderovať Daniela Písařovicová.

 

 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie