[pozvánka] webinár: Ako zefektívniť riadenie výstavby pomocou digitálnych nástrojov

MAPR 3515 Blog 826x552 20210604

V spolupráci so spoločnosťou PlanRadar, ktorá je členom ZSPS, organizuje zväz bezplatný webinár: Ako zefektívniť riadenie výstavby pomocou digitálnych nástrojov

Webinár sa uskutoční 22. 6. o 11.00 h. Na webinár sa môžete zaregistrovať tu.

S odborníkom zo spoločnosti PlanRadar sa zameriame na nasledovné témy:

  • Aký je súčasný stav digitalizácie stavebníctva na Slovensku a jeho porovnanie so zahraničím
  • Ako môžu digitálne nástroje zlepšiť vzťah medzi účastníkmi stavebného projektu
  • Aké su tri stupne digitalizácie v stavebníctve a aké digitálne nástroje sa využívajú počas jednotlivých stupňov?
  • Aké sú hlavné bariéry v digitalizácii výstavby na Slovensku
  • Praktická ukážka: Ako zefektívniť riadenie dokumentácie, komunikácie a tvorbu reportov zo stavby pomocou aplikácie na riadenie stavebných a realitných projektov

Tešíme sa na Vašu účasť.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie