Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
CraftEdu (ukončený)

Craft Edu Logo

Projekt Horizont 2020, ktorý zavádza národné systémy kvalifikácie a odbornej prípravy remeselníkov v Českej republike a rozšírenie ponuky odborných školení v oblasti efektívneho a hospodárneho využívania energie a obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, v Rakúsku a Bulharsku.

Ciele projektu

V nadväznosti na predchádzajúce projekty (BUILD UP SKILLS - Slovakia BUILD UP SKILLS - STAVEDU) projekt CraftEdu rozvíjal ciele stanovené v Cestovnej mape predovšetkým na Slovensku a v Českej republike. Projet CraftEdu čerpal z ukončených projektov BUS StavEdu (SR), Train-to-nZEB (CZ) a BUS CrossCraft (AT) a tiež projektov Fit-to-nZEB a NEWCOM.

Trvanie projektu: jún 2018 - november 2021
Koordinátor: SEVEn (CZ)
Partneri: VIAEUROPA (SK), Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (SK), Svaz podnikatelu ve stavebnictví v České republice (CZ), Ústav vzdelávania a služieb (SK), SIEA (SK), Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (CZ), ČVUT (CZ), ENEFFECT (BG), 17&4 Organisationsberatung (AT)

Projekt ponúka vzdelávacie programy pre ďalšie vzdelávanie a školenie remeselníkov a pracovníkov na stavbách v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska Vám ponúka účasť na bezplatných kurzoch zameraných na zvyšovanie kvalifikácie pre renováciu budov na nulový štandard v profesiách:

  • Tesár
  • Elektrikár 50 – 1000 V
  • Elektrikár pre inteligentnú elektroinštaláciu
  • Montážnik výplne stavebných otvorov
  • Hydroizolatér

Študijné programy sú pripravené v rámci medzinárodného projektu CraftEdu, ktorý bol financovaný prostredníctvom európskeho programu Horizon 2020. Cieľom tohoto medzinárodného projektu bolo doplniť ponuku odborných školení v oblasti efektívneho a hospodárneho využívania energie a obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, v Čechách, v Rakúsku a Bulharsku. Za Slovensko na projekte participovala Slovenská inovačná a energetická agentúra,  Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Ústav vzdelávania a služieb a ViaEuropa Competence Centre.

Študijné programy boli vytvorené za účelom rozšírenia vedomostí a zručností remeselníkov v oblasti výstavby a renovácie budov do štandardu budov s takmer nulovou potrebou energie. Zámerom je najmä zlepšiť kvalitu ich práce, ktorá je pri zvýšených nárokoch na spotrebu energie v budovách kľúčová.

V prípade, že máte záujem zúčastniť sa jedného alebo viacerých online školiacich kurzov, viac informácií, ako aj inštrukcie k prihláseniu nájdete na tomto odkaze: https://database.craftedu.eu/sk

Po prihlásení a kliknutí na požadovaný kurz dostanete bližšie informácie o tom, ako ho absolvovať, ako aj prístup k ďalším vzdelávacím materiálom.

V prípade záujmu o účasť na prezenčných kurzoch, kontaktujte zodpovednú organizáciu, a to konkrétne:

  • Pre profesie Elektrikár 50 – 1000 V a Elektrikár pre inteligentnú elektroinštaláciu: Slovenská inovačná a energetická agentúra - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Pre profesie Tesár, Montážnik výplne stavebných otvorov a Hydroizolatér: Ústav vzdelávania a Služieb - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Internetová stránka projektu: www.craftedu.eu

Prístup na školiace kurzy: https://database.craftedu.eu/sk

Článok v Eurostav 11/21: https://www.zsps.sk/web/index.php/aktivity-prezidenta-a-zvazu/17767-eurostav-11-21-forum-slovenskeho-stavebnictva-2021

Článok na pravda.sk: Komplexná obnova budov sa nezaobíde bez súkromných investícií

Prístup na stream z videokonferencie Požiadavky na stavebné profesie pri realizácii stratégie bezuhlíkovej Európy:

.be">
.be

Článok na teraz.sk: Projekt CraftEdu je určený na vzdelávanie v stavebných profesiách

Článok v časopise Eurostav: Energetická obnova budov potrebuje dobre vyškolených pracovníkov - EUROSTAV 03/2020

 

partneri

 

Dialog stakeholderov CraftEdu

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline