Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
REPowerE(d)U (zahájený)

logo repowered

Projekt REPowerE(d)U má za úlohu vytvoriť uľahčenie implementácie inovatívnych riešení na realizáciu zámerov REpowerEU v sektore budov a ďalších nedávnych opatrení na zníženie závislosti EÚ od ruského zemného plynu, vrátane riešenia nedávneho extrémneho rastu cien energií, ako aj na riešenie nestability energetických trhov v budúcnosti prostredníctvom zvýšenia flexibility energetických systémov a obmedzenia spotreby energie počas špičiek. Jedným z hlavných výsledkov bude vypracovanie 7 programov odbornej prípravy.

Začiatok projektu: 1. september 2023

Trvanie projektu: 36 mesiacov

Zapojené krajiny: Slovenská republika, Portugalsko, Španielsko, Nemecko.

Koordinátor: ViaEuropa Competence Center (SK)

Partneri: Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (SK), Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (DE), Aldro Energía y Soluciones SL (ES), Instituto de Sistemas e Robótica - associação (PT).

Pridružení partneri: Ústav vzdelávania a služieb (SK)

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie systému ďalšieho vzdelávania a kvalifikácie na podporu opatrení Európskej komisie na dekarbonizáciu flexibility, zníženie spotreby zemného plynu a vyrovnanie spotreby počas energetických špičiek.

Projekt má za úlohu vytvoriť uľahčenie implementácie inovatívnych riešení na realizáciu zámerov REpowerEU v sektore budov a ďalších nedávnych opatrení na zníženie závislosti EÚ od ruského zemného plynu, vrátane riešenia nedávneho extrémneho rastu cien energií, ako aj na riešenie nestability energetických trhov v budúcnosti prostredníctvom zvýšenia flexibility energetických systémov a obmedzenia spotreby energie počas špičiek. Jedným z hlavných výsledkov bude vypracovanie 7 programov odbornej prípravy.

Výsledkom projektu, by malo byť vytvorenie nových programov pre všetky typy odborníkov zapojených do hodnotového reťazca, ktoré sa zamerajú na tieto oblasti:

 • Zručnosti na realizáciu hĺbkovej obnovy budov;
 • Zručnosti pre nové a existujúce budovy s pozitívnou energiou (PEB) a preklenutie medzery smerom k budovám s nulovými emisiami (ZEB);
 • Zručnosti v oblasti integrácie obnoviteľných zdrojov energie a účinných technológií vykurovania a chladenia vrátane zavádzania tepelných čerpadiel;
 • Zručnosti inštalatérov pre modernizácie vykurovania a chladenia v rámci renovačných projektov;
 • Digitálne zručnosti podporujúce vyššiu energetickú hospodárnosť budov, najmä prostredníctvom intenzívnejšieho využívania informačného modelovania budov;
 • Zručnosti v oblasti modernizácie inteligentných budov s cieľom zvýšiť ich energetickú účinnosť (na základe ukazovateľa smart pripravenosti) so zameraním na snímače, ovládacie prvky budov a systémy riadenia budov.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska bude v rámci projektu zapojený primárne do:

 • Definícia potrieb zručností a znalostí;
 • Definícia požiadaviek na vzdelávacie programy;
 • Posúdenie podmienok certifikácie pre potreby praxe;
 • Spolupráca so zamestnávateľmi školených odborníkov a living labs združujúcich spotrebiteľov a prosumerov;
 • Vyhodnotenie pilotného odskúšania vzdelávacích programov;
 • Uplatnenie programov v národnom systéme ďalšieho vzdelávania.

Tlačová správa

Uverejnené:
Trendy v stavebníctve a vzdelávaní témami ZSPS na CONECO RACIOENERGIA 2024 - SITA Reality
Verejné budovy s veľmi nízkou energetickou hospodárnosťou majú byť pri obnove prioritou - SITA Reality
Budú sa tento rok znižovať ceny bytov? Developeri posielajú jasný odkaz | ta3

partneri repowered

life

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline