Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
18/2014 Chrám svätého Rastislava

Foto: Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.

HLASUJ CV2014 MEDIABratislava, Tomášikova 34 A

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Milan Andráš, CSc.
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Milan Andráš, CSc.
Projektant – statika stavby: Ing. Vladimír Priechodský, PhD.
Hlavní zhotovitelia: SKELET Bratislava, a. s., BAUPAK, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Milan Plevák, PhD.
Stavebník: Pravoslávna cirkevná obec v Bratislave
Dozorná činnosť: Ing. Alexander Kraťuk
Celkové investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH: 1,2 mil. €
Lehota výstavby: 07/2004 – 05/2013

Sakrálna stavba Chrám svätého Rastislava s kapacitou 160 osôb je vo vlastníctve Pravoslávnej cirkevnej obce Bratislavy. Nachádza sa medzi ulicami Rožňavská a Tomášiková cesta. Architektúra budovy je výsledkom striktných požiadaviek pravoslávnej cirkvi na tvorbu takéhoto svätostánku. Jej hravý výraz, kreovaný prelínaním oblých tvarov vo vertikálnom i horizontálnom smere, vtláča stavbe punc originálnosti a religióznej znakovosti. Hmotová skladba jednotlivých prvkov v pyramidálnom radení vytvára dominantné pôsobenie chrámu v danom obytnom prostredí. Situovanie budovy v blízkosti ťažiskovej vstupnej komunikácie do hlavného mesta plní významnú orientačno-signalizačnú a estetickú funkciu. Osobitý architektonický výraz chrámu je zhmotnený náročným a ojedinelým konštrukčným a technickým riešením na báze monolitického liateho oceľobetónu.

Architektonický výraz chrámu je kreovaný v duchu tradičného byzantského štýlu, podriadený prísnej ortodoxnej typológii. Trojstupňové členenie fasád symbolizuje presvätú Božskú Trojicu: Otca i Syna i Svätého Ducha. Interiér chrámu, ktorému dominuje štíhly priestor hlavnej lode, je členený štruktúrou konštrukčných prvkov v odozve prelínania exteriérových oblých tvarových častí. Obohatený je výraznou dynamickou krivkou balkónov 3. NP, ktorá akoby vytvárala hranicu medzi svetským a nebeským životom. Prstenec dvanástich klenutých okien vo výške sedem poschodového domu, nesúci klenutú ústrednú kupolu, vpúšťa dnu lúče denného svetla, vďaka čomu centrálny priestor pôsobí vzdušne, otvorene a vyvoláva hrejivý pocit nadčasovej atmosféry.

Dispozičné usporiadanie chrámu pozostáva z predsiene, hlavnej lode a svätyne. Pôdorysné riešenie je v tvare gréckeho kríža, ktorého jedno rameno s hlavným vstupom je predĺžené z funkčno-prevádzkových dôvodov. V predĺženej hmote s predsieňou sú umiestnené priestory technicko-hygienického vybavenia a schodiska. Táto časť má tri NP. V úrovni 1. NP je kotolňa, WC, predaj cirkevných tlačovín a sklad. Na 2. NP. sú priestory, určené pre cirkevnú obec a úroveň 3. NP je vyhradená pre chór i pre prístup k zvonom. Priestor hlavnej lode s bočnými vchodmi je ohraničený ikonostasom a tromi polkruhovými stenami, obopínajúcimi pomyselnú štvorcovú časť lode, vymedzenú štyrmi podpornými železobetónovými stĺpmi.

Ikonostas oddeľuje svätyňu s oltárom od lode. Nad ťažiskom lode sa priestorovo vypína jednoliaty priestor zastrešený kupolou, ktorej vrchná časť sa nachádza vo výške 26 metrov nad úrovňou terénu, čím vtláča chrámu dominantný charakter.

Stavebno-konštrukčné riešenie - Všetky nosné zvislé i horizontálne konštrukcie sú z monolitického oceľobetónu. Deliace steny sú murované z keramických tvaroviek. Zastrešenie rovinných plôch je zatepleným dreveným krovom. Oblé strešné roviny sú obložené drevenými lamelami s výplňou medzier minerálnou vlnou. Krytina všetkých strešných rovín je z medeného plechu. Vonkajšie obvodové steny sú zateplené doskami z minerálnej vlny. Povrchová úprava zateplenia ušľachtilou omietkou Baumit. Vnútorné omietky sú sadrové. Podlahy sú obložené keramickou dlažbou. Výplne otvorov tvoria drevené výrobky z masívu. Konštrukcia ikonostasu je zhotovená z dubového dreva.

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline