ZSPS: Na výstavbu nájomných bytov treba súkromný kapitál

Zväz poukázal na to, že na Slovensku je v súkromnom vlastníctve až 90,5 % bytov a iba v prípade 3 % nehnuteľností ide o nájomné byty vo verejnom sektore.

Bratislava 23. februára (TASR) – Prístup samospráv k problematike nájomných bytov sa v jednotlivých regiónoch výrazne líši. Upozornil na to Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS), podľa ktorého je nevyhnutné posilniť spoluprácu so súkromným sektorom a zvážiť nástroje na podporu nájomného bývania.

Zväz poukázal na to, že na Slovensku je v súkromnom vlastníctve až 90,5 % bytov a iba v prípade 3 % nehnuteľností ide o nájomné byty vo verejnom sektore.

Počet podporených bytov za roky 2000 až 2016 podľa neho dosvedčuje rozličný prístup samosprávy k tejto otázke. Zatiaľ čo napríklad v Bratislave pribudlo len 1,14 bytu na tisíc obyvateľov, v okrese Nové Mesto nad Váhom išlo o 18,37 bytu na rovnaký počet ľudí.

„Pri súčasných podporných nástrojoch chýba možnosť predvídateľného vývoja, alebo v ideálnom prípade stabilizácia ročných výdavkov štátneho rozpočtu do oblasti bývania,“ konštatoval mediálny zástupca ZSPS Peter Steigauf.

Zväz bude v najbližšom období aktívne presadzovať, aby výstavba nájomných bytov prebiehala so spoluúčasťou súkromného kapitálu, teda bankového sektora, podnikateľov, správcovských organizácií a ďalších dotknutých subjektov. „Zväz vníma ako nevyhnutnú analýzu daňových nástrojov, ktoré by podporili rozvoj nájomného bývania. Pri pozitívnych ekonomických, legislatívnych a inštitucionálnych podmienkach výstavby nájomných bytov nám môžu byť vzorom rozvinuté krajiny Európskej únie,“ doplnil Steigauf.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrhy noviel zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania a zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

„Tieto návrhy zákonov už obsahujú niektoré opatrenia, ktoré majú motivovať súkromných investorov pre obstarávanie nájomného bývania,“ uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu Karolína Ducká.


http://www.teraz.sk/ekonomika/na-vystavbu-najomnych-bytov-treba-su/245402-clanok.html

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie