Odborné komisie ZSPS

1. Verejné obstarávanie stavebných prác:

Personálne zloženie
JUDr. Radoslav Šály – gestor komisie STRABAG s.r.o.
Ing. Roman Hulák Doprastav a.s.
JUDr. Simona Skirkaničová KAMI PROFIT s.r.o.
Mgr. Adriana Hurtoňová Siemens Mobility, s.r.o.
Ing. Viliam Paľo Chemkostav, a.s.
Mgr. Roman Belokur Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Ing. Martin Vokel Keraming a.s.
Mgr. Andrej Miklaš  Keraming a.s.
Ing. Mojmír Štefanec VÁHOSTAV – SK, a.s.
Mgr. Martin Tedla HORNEX, a.s.
JUDr. Vladimír Šály EUROVIA SK, a.s.

 

2. Podmienky zhotovovania stavieb:

Personálne zloženie
 Ing. Jaromír Holčák  Doprastav a.s.
Ing. Marián Pavlík STRABAG s.r.o
Ing. Samuel Koniar KAMI PROFIT s.r.o.
Ing. Michal Šandrik Chemkostav, a.s.
Ing. Jozef Čížik, PhD. Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Ing. Vladimír Pukančík Doprastav a.s.
Ing. Erika Ložiová VÁHOSTAV – SK, a.s.
Ing. Zuzana Halásová EUROVIA SK, a.s.

 

3. Vzdelávanie a výchova v stavebníctve:

Personálne zloženie
Helena Peková – gestor komisie STRABAG s.r.o.
Ing. Matrin Kužma EUROVIA SK, a.s.
Ing. Tomáš Madi KAMI PROFIT s.r.o.
Ing. Martin Bakoš, PhD. Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Mgr. Katarína Ižacká VÁHOSTAV – SK, a. s.

 

4. Kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg:

Personálne zloženie
 Ing. Zsolt Lukáč, EMBA – gestor komisie  ZEUS PB s.r.o.
Ing. Patrik Sabov Chemkostav, a.s.
Helena Peková STRABAG s.r.o.
Mgr. Robert Šujan BOZPO, s.r.o.
Ing. Peter Beno Doprastav a.s.
Ing. Matrin Kužma EUROVIA SK, a.s.
Ing. Alena Čorbová KAMI PROFIT s.r.o.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie