Odborné komisie ZSPS

 1. Komisia sociálna, pre výchovu a vzdelávanie:

 Personálne zloženie

 Ing. Zsolt Lukáč - predseda

 ZEUS PB, s.r.o.

 Ing. Marián Foltín

 BOZPO, s.r.o.

 JUDr. Vojtech Varga

 HORNEX, a.s.

 Ing. Marta Minarovičová

 Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.

 Ing. Pavol Cedzo

 VÁHOSTAV – SK, a.s.

 Ing. Jozef Saloka

 EKOSTAV a.s.

 Ing. Ivona Pindesová

 Strabag s.r.o.

 Mgr. Zuzana Berkyová

 Strabag s.r.o.

 Ing. Marcela Cerulíková

 Doprastav a.s.

 Ing. Peter Beno

 Doprastav a.s.

 2. Komisia pre zmluvné podmienky verejných prác: 

 Personálne zloženie

  Ing. Jaromír Holčák - predseda

 Doprastav, a.s.

  Ing. Zuzana Bačová

 Doprastav, a.s.

  JUDr. Vladimír Šály

 EUROVIA SK a.s.

  Mgr. Tomáš Škubla

 HORNEX, a.s.

  Ing. Martin Vokel

 Keraming a.s.

  JUDr. Ing. Tibor Kobela

 VÁHOSTAV – SK, a.s.

  Ing. Marián Pavlík

 Strabag s.r.o.

  Mgr. Jozef Belický

 primátor mesta Šaľa

 JUDr. Michal Vaský

 Strabag s.r.o.

 Ing. Roman Hulák

 Doprastav a.s.

 Mgr. Adriana Hurtoňová

 SIEMENS MOBILITY, s.r.o

 3. Komisia pre podnikanie v stavebníctve:

 Personálne zloženie

 .................... - predseda

  

 Ing. Oto Hornáček

  HORNEX, a.s.

 Mgr. Andrej Mikláš

  Keraming a.s.

 Ing. Slavomír Udič MBA

  PROMA s.r.o.

 4. Komisia pre dopravnú infraštruktúru:

 Personálne zloženie

 Ing. Juraj Dančišín - predseda

 EUROVIA SK a.s.

 Ing. Peter Žembera 

 EUROVIA SK a.s. 

 Ing. Peter Letovanec

 Swietelsky – Slovakia spol. s r.o. 

 Ing. Richard Puček

 VÁHOSTAV – SK, a.s.

 Ing. Vladimír Pukančík

 Doprastav a.s.

 5. Komisia pre bytovú výstavbu:

 Personálne zloženie

 .................... - predseda

 

 Ing. Anna Juhos, MBA

 STAVOINVESTA DS, spol. s r. o.

 Ing. Ján Gusko

 VÁHOSTAV – SK, a.s.

 Ing. Martin Barbierik

 Ventana s.r.o.

 Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

 6. Komisia pre projektovanie a inžiniering:  

 Personálne zloženie

 Ing. Ján Majerský PhD. – predseda

 PROMA s.r.o.

 Ing. Otto Tokár 

 Pozemné Stavby  TTK s.r.o.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie