Prezident ZSPS

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

kurimany

Vo štvrtok, 3. 10. 2019, sa prezident ZSPS, Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA., krátko vyjadril v správach RTVS k prípadu zrútenia mosta pri Kurimanoch. Video si môžete pozrieť v archíve RTVS. Reportáž o Kurimanoch začína od 28:18 a vyjadrenie prezidenta začína od 29:44. 

Prepis vyjadrenie prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA:, pre RTVS:

"Je to komplexná zodpovednosť všetkých účastníkov výstavby. To znamená ako stavby vedúcich, tak aj zamestnancov, ktorí sú na tej stavbe. Keby ktorýkoľvek z týchto účastníkov výstavby bol primerane kvalifikovaný, tak ako to mi dnes požadujeme, tak som presvedčený, že by ku kolapsu nedošlo."

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/199627.

 

 

 

 

 

geodesy details construction site workers PTKXJWE

Stavebníctvo ťahal nadol najmä segment výstavby infraštruktúry, ktorý už niekoľko mesiacov zápasí s problémami pri výstavbe diaľnic.

Pic TANSIRC

24. septembra 2019 sa prezident ZSPS Pavol Kováčik zúčastnil rokovania sociálnych partnerov stavebného priemyslu z Nemecka, Belgicka, Bulharska, Slovenska, Slovinska, Rumunska, Severného Macedónska, Poľska, Maďarska, Grécka.

ZSPS vyvíja aktivity pre zvýšenie záujmu stavebných podnikateľov o duálne vzdelávanie.


Bratislava 8. septembra (TASR) – Do duálneho vzdelávania v stavebníctve je v školskom roku 2019/2020 podľa informácií Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) aktuálne zapojených 32 žiakov. TASR o tom informoval jeho prezident Pavol Kováčik.

Doplnil že, štatistické údaje o prvákoch bude mať Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) až v októbri. Riaditelia škôl zapojených do duálneho vzdelávania majú povinnosť nahlasovať počty nastupujúcich žiakov do tejto formy vzdelávania po 15. septembri.

ZSPS vyvíja aktivity pre zvýšenie záujmu stavebných podnikateľov o duálne vzdelávanie. V spolupráci so ŠIOV, Republikovou úniou zamestnávateľov, vyššími územnými celkami a riaditeľmi stredných odborných škôl zorganizovalo v roku 2019 prednášky Duál v sektore stavebníctvo v mestách Nové Zámky, Nitra, Bratislava, Žilina a Trnava, a plánuje podobné prednášky v ďalších regiónoch.

"Na základe spätnej väzby môžeme konštatovať, že zamestnávatelia, ktorí sa na prednáškach zúčastnili, sa živo zaujímajú o možnosti zapojenia sa do duálneho vzdelávania," konštatoval. Konkrétne sú to legislatívne zmeny v oblasti a možnosť vstúpiť do duálneho vzdelávania v najbližšom možnom období až po priamu účasť žiakov v aktuálnom školskom roku, to znamená podpisovanie zmlúv so strednými odbornými školami.

Osobná komunikácia sa ZSPS osvedčila ako najlepšia forma, ako presvedčiť zamestnávateľov, aby sa zapojili do duálneho vzdelávania. Pre zväz je zdrojom spätnej väzby pre prípadné legislatívne úpravy v duálnom vzdelávaní, ktoré by lepšie reflektovali potreby stavebníctva, uzavrel Kováčik.

 

článok vyšiel v teraz.sk: https://www1.teraz.sk/slovensko/zsps-do-dualneho-vzdelavania-je-aktu/417238-clanok.html

 

excavator PBH47RG

Bratislava | 2. júla 8:16 | (TASR) - Súčasne s nárastom práce v lete pribúdajú aj pracovníci, pretože na trhu práce sa objavujú sezónni pracovníci a brigádnici.

student si robi poznamkypri praci

Autor TASR | Bratislava | 29. júna (TASR) | Kvalita žiakov, ktorí končia stavebné odbory, je v súčasnosti na dobrej úrovni.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) upozorňuje na to, že počet končiacich žiakov v stavebných odboroch je každoročne nedostatočný na pokrytie potrieb odvetvia. Pre TASR to uviedol jeho prezident Pavol Kováčik.

uznanie a vyzvy nasho stavebnictva Slovenské stavebníctvo má za sebou ďalší úspešný rok najmä vďaka súkromnému sektoru. Darí sa mu aj napriek pretrvávajúcim problémom. Čo sa nám darí zlepšovať, o problémoch, ktoré trápia podnikateľov v stavebníctve a o prioritách a výzvach v nasledujúcom období sme sa porozprávali s Ing. Pavlom Kováčikom, prezidentom Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS)

V roku 2019 by mal podľa Euler Hermes slovenský sektor stavebníctva vzrásť v priemere o 2,4 %.

Bratislava 24. mája (TASR) – Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) eviduje v súčasnosti oproti roku 2018 pokles stavebných zákaziek pre veľké a malé firmy v pozemnom staviteľstve aj v inžinierskom staviteľstve. Pre TASR to uviedol prezident zväzu Pavol Kováčik v reakcii na analýzu spoločnosti Euler Hermes. Vyplynulo z nej, že rast stavebníctva bude v najbližšom období pravdepodobne spomaľovať.

Zväz súhlasí s predpoveďou poklesu rastu a predpokladá, že trend bude pokračovať aj v roku 2020. "Rovnako náš predpoklad potvrdzujú predpovede uvedenej spoločnosti a tiež Kvartálna analýza slovenského stavebníctva za druhý štvrťrok 2019 spoločnosti CEEC Research,"uviedol šéf stavebných podnikateľov. Kvartálna analýza predpovedá na rok 2019 pokles rastu zákaziek na úroveň 3,6 % a pre rok 2020 pokles rastu na úroveň 1 %. "Je to logické, keďže rast hospodárstva SR sa znižuje," doplnil.

K téme príplatkov uviedol, že akékoľvek príplatky prispejú k rastu nákladov stavebných firiem, prioritne mzdových, ktorý je podľa členov zväzu za posledný rok enormný. Podľa neho je to o to závažnejšie, pretože tento trend nezachytáva slovenské stavebníctvo v primeranej kondícii. "Relevantné materiály Štatistického úradu SR hovoria o tom, že bariéry rastu v súčasnosti nepociťuje len 21 % stavebných podnikov. Tuzemský objem stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácie a rekonštrukcií v tomto roku klesal, keď sa oproti marcu 2018 znížil o 5,6 %," konštatoval Kováčik.

V roku 2019 by mal podľa Euler Hermes slovenský sektor stavebníctva vzrásť v priemere o 2,4 %, pričom odhad do roka 2020 predstavuje mierny rast 0,6 %.

Autor TASR, 24.5.2019 http://www.teraz.sk/ekonomika/podnikatelia-eviduju-pokles-stavebnych/397280-clanok.html

pravda.sk | 20.5.2019 | Rubrika: Správy - Ekonomika | Strana: 0 | autor: SITA | Téma: Stavebné firmy

K návrhu nového zákona o výstavbe (stavebný zákon) a zákona o územnom plánovaní prišlo zhruba 2 700 pripomienok, z toho vyše 1 500 zásadných.

Necelých sedemsto pripomienok je k súvisiacim predpisom. Ministerstvo dopravy a výstavby SR má záujem, aby oba návrhy zákonov boli v parlamente schválené do konca tohto roka. Na vládu by mali ísť na niektorom z prvých rokovaní po letných dovolenkách.

Ako na stretnutí lídrov slovenského stavebníctva informoval v pondelok štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV) Peter Ďurček (SNS), niektoré časti pripomienok k súvisiacim predpisom chcú riešiť osobitným zákonom. "To by nám výrazne pomohlo v rozporových konaniach. Sľubujeme si od toho istú úsporu času v ďalšom legislatívnom procese," povedal Ďurček. Medzirezortné pripomienkové konanie k navrhovaným zákonom trvalo do štvrtka 16. mája.

Pripomienky k návrhom zákonov sú podľa štátneho tajomníka veľmi rozmanité. "Pripomienok a nárokov je enormné množstvo, v mnohých prípadoch ide o protichodné záujmy a pripomienky. Je to asi najväčšia výzva, aby sme sa s tým vysporiadali," uviedol Ďurček. Nemyslí si, že budú môcť vyhovieť všetkým pripomienkam. "Vieme zásadne zmeniť výkon stavebnej správy, pokiaľ sa nám podarí dohodnúť s ministerstvom vnútra. Bez toho, aby sme dokázali presadiť to, čo sme navrhli, bez toho, aby sa urobili aj zásadné ústupky jednotlivých subjektov, by sa nám to nemohlo podariť," poznamenal štátny tajomník.

SME | 21.5.2019 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 5 | autor: Marek Poracký | Téma: Stavebné firmy

Pod bratislavským obchvatom našli aj káble, igelit či sklo. Bežné to nie je

Odpad zhnije, upozorňujú odborníci. Cintra hovorí, že stavia podľa noriem.
BRATISLAVA. Nákladné autá stále dovážajú materiál na stavbu bratislavského obchvatu, valce vyrovnávajú asfalt na už takmer dokončenej rýchlostnej ceste R7.
Deje sa to napriek výsledkom analýzy, ktorú si dalo vypracovať ministerstvo dopravy, že R7 v smere od Holíc do Bratislavy a diaľnicu D4 od Jaroviec po Raču konzorcium okolo spoločnosti Cintra stavia aj na odpade.
Ministerstvo by stavbu na problémových úsekoch malo zastaviť, o ďalšom postupe však nehovorí a chce si dať urobiť ďalšie analýzy. Trvať môžu niekoľko týždňov.
Asi 60 kilometrov autostrád dal štát postaviť ako PPP projekt súkromným firmám. V roku 2016 získali zákazku za bezmála 1,8 miliardy eur. Bola to najnižšia ponuka v súťaži.

Problémy od začiatku

Vlani na jeseň na stavbe polícia urobila raziu, keďže mala podozrenie, že sa na ňu používa kontaminovaná pôda zo skládok či iných stavieb pod obchvatom.
Ďalšiu raziu polícia urobila na jar. V oboch prípadoch zadržala aj Michala Grebečiho, konateľa spoločnosti NDD, ktorá spravuje skládku neďaleko Mosta pri Bratislave.
Jeho firmy sú podozrivé, že ukladajú až k úrovni spodných vôd nebezpečný odpad, zrejme ropné produkty. Grebeči podozrenia odmieta.
Prvé analýzy, ktoré ministerstvo dopravy dalo urobiť po raziách v marci, v pôde pod obchvatom našli viaceré toxické látky ako arzén, baryt, a fenoly, ale aj elektrické káble, kusy igelitu a sklo.
Výsledky analýzy má televízia Markíza.
"To sa tam nedáva a nemôže dávať. To všetko zhnije. Je to problém, ministerstvo by malo výstavbu zastaviť, nariadiť násypy odhrabať a dať podklad nanovo," hovorí Juraj Čermák, bývalý investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti.
Na stavbách sa podľa Rastislava Cenkého z mimovládneho Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo používa presne triedený stavebný odpad. Ak chcú stavbári napríklad použiť železobetón, musí sa z neho odstrániť stavebná oceľ, ktorá hrdzavie.
"Pod diaľnicu sa nemôžu dávať ani tehly. Rozhodne však pod stavbou nemôžu byť materiály organického pôvodu," povedal prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie