Prezídium ZSPS

Prezídium  ZSPS

Prezídium je kolektívnym riadiacim a rozhodovacím orgánom. 8 členov volí Valné zhromaždenie ZSPS. Ostatní členovia sú kooptovaní na základe ustanovení Stanov zväzu. Členmi prezídia môžu byť fyzické alebo právnické osoby. Právnické osoby sú v prezídiu zastúpené štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby.

Prezídium má najmä tieto práva:

  • rozhodovať o základných otázkach realizácie programu zväzu
  • schvaľovať návrh rozpočtu Zväzu na nasledujúci rok,
  • schvaľovať program zasadania Valného zhromaždenia a predkladať návrh výročnej správy zväzu za predchádzajúci rok a návrh kandidátky na voľbu prezídia a dozornej rady,
  • schvaľovať vstup nových členov do zväzu podľa ustanovení týchto stanov a rozhodovať o členstve a vystúpení zväzu v iných združeniach a asociáciách SR doma i v zahraničí.

Členovia Prezídia ZSPS
vo volebnom období 2016-2020

kontakt PavolKovacik2

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
prezident ZSPS

spoločník
MURUS s.r.o.

kontakty OtoHornacek

Ing. Oto Hornáček
1. viceprezident ZSPS

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
HORNEX, a.s.

kontakty ZsoltLukac01

Ing. Zsolt Lukáč, PhD., EMBA
viceprezident ZSPS

spoločník
ZEUS PB s.r.o.

kontakty JanMajersky

Ing. Ján Majerský, PhD.
viceprezident ZSPS

generálny riaditeľ
Proma, s.r.o.

kontakt BakosMarek

Mgr. Marek Bakoš

člen predstavenstva
DÚHA a.s.

silhouette2

Ing. Jozef Saloka

predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ
EKOSTAV a.s.

kontakt SinalyRobert

Ing. Róbert Šinály

podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
EUROVIA SK, a.s

kontakt Marek Kozlay

Ing. Marek Kozlay

obchodný riaditeľ pre rozvoj verejného sektora
COLAS Slovakia, a.s.

kontakt DusanJasecko

Ing. Dušan Jasečko

predseda predstavenstva
Keraming a.s.

kontakt Miroslav Novosedlik

Ing. Miroslav Novosedlík

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Novosedlík, spol. s r.o.

kontakt JurajHirner

Ing. Juraj Hirner

konateľ spoločnosti a riaditeľ podnikateľskej oblasti Pozemné a inžinierske staviteľstvo CZ/SK
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

kontakty Branislav Lukac

Ing. Branislav Lukáč

konateľ
STRABAG s.r.o.

kontakt ivankimlicka

Ing. Ivan Kimlička

člen predstavenstva a výkonný riaditeľ
VÁHOSTAV - SK, a.s.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie