SMART CITIES klub

Dňa 4. apríla 2017 sa na ZSPS uskutočnilo I. zasadnutie SMART CITIES klubu za účasti prezidenta ZSPS Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA. Rokovanie viedol zakladateľ klubu Ing. Vladimír Jurík – poradca prezidenta ZSPS.

Agenda Smart cities je zameraná na mestá, ktoré budú kľúčom a uzlom pre budovanie novej synergickej infraštruktúry, ktorú potrebuje ekonomika 21. storočia. Iniciatíva sa očakáva práve od nich. Klub má pomôcť vytvárať právne rámce a bude platformou, kde si môžu mestá vymieňať skúsenosti a konzultovať riešenia svojich Smart projektov.

Prezident ZSPS zdôvodnil záujem stavbárov o rozbeh Smart Cities, pretože okrem nesporného pokroku moderných komunikačných a informačných technológií a ich vplyvu na kvalitu života v mestách, agenda určite prinesie i "tvrdé projekty" (tvorba verejných priestorov a iné), ktoré rozšíria pracovné príležitosti najmä pre malé, miestne a regionálne zamerané stavebné firmy, ktoré sú pre slovenské stavebníctvo charakteristické.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie