Informácia o konferencii: "Iné kritériá ako najnižšia cena vo verejnom obstarávaní v oblasti stavebníctva"

Konferencia: "Iné kritériá ako najnižšia cena vo verejnom obstarávaní v oblasti stavebníctva" sa konala v hoteli Tatra dňa 7.11.2017


Tlačové stanovisko ZSPS

Stavební podnikatelia očakávajú pilotné verejné súťaže, pri ktorých nerozhodne len cena

Bratislava, 7. novembra – Verejné obstarávanie v stavebníctve potrebuje zmeny, ktoré naštartujú celý trh. Práve stavebníctvo je jednou z najdôležitejších oblastí verejného obstarávania z pohľadu počtu aj finančného objemu vypisovaných súťaží a pritom súčasne najkomplikovanejšou. O nastupujúcich trendoch v oblasti verejného obstarávania dnes na odbornej konferencii diskutovali zástupcovia

Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, štátnej a verejnej správy, ako aj ďalší relevantní partneri. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska sa dlhodobo venuje problematike moderných metód verejného obstarávania a vynakladá v tejto oblasti značné úsilie. „V spolupráci so slovenským Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa spolupodieľame na príprave legislatívy a metodík v oblasti stavebníctva. V spolupráci s Asociáciou pre rozvoj infraštruktúry (ARI) v súčasnosti pre ÚVO pripravujeme a konzultujeme metodiku viackriteriálneho hodnotenia ekonomickej výhodnosti ponúk – metódou BEST VALUE,“ vysvetľuje prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.

Od ďalšieho vývoja verejných súťaží priamo závisí situácia v slovenskom stavebníctve či pri významných infraštruktúrnych projektoch s vplyvom na celú spoločnosť. Nastupujúcim trendom v oblasti verejného obstarávania je vyhodnocovanie ponúk na základe viacerých relevantných kvalitatívnych kritérií. Tie zaistia výber najvýhodnejšej ponuky, ktorá síce nemusí obsahovať najnižšiu ponukovú cenu, ale štátu sa po dôkladnom vyhodnotení všetkých dát a vstupných informácií oplatí najviac.

„Aby sa teoretické úvahy pretavili do bežnej praxe, je potrebná široká zmena myslenia, prístupu aj profesionality nielen všetkých účastníkov obstarávacích procesov, ale aj spoločnosti. Je potrebné zmeniť myslenie verejných obstarávateľov v tom, že celospoločenské benefity sú založené na širšom chápaní nákladov a úžitku, teda nie len z pohľadu najnižšej ponukovej ceny,“ ozrejmuje prezident ZSPS P. Kováčik.

ZSPS vníma ako nevyhnuté vysvetľovať a školiť kontrolné orgány. „Aby obstarávateľ nebol kriminalizovaný, alebo kritizovaný z nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami, ak nevyhrá uchádzač len na základe najnižšej ceny,“ dodáva P. Kováčik. Samotná Európska komisia významne podporuje aktivity a úsilie členských štátov pri využívaní viackriteriálneho verejného obstarávania.

Odborná diskusia pozitívne napreduje

Na tému trendov vo verejných súťažiach dnes ZSPS zorganizoval odbornú konferenciu v spolupráci s ďalšími partnermi – ARI, ÚVO a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície. Prihlásilo sa viac než 200 odborných hostí zo Slovenska i zahraničia, najmä zo susedného Česka. „Zamerali sme sa na diskusiu o spôsobe viackriteriálneho hodnotení ekonomickej výhodnosti ponúk metódou BEST VALUE a jej možnom prínose k realizácii modernej a efektívnej verejnej infraštruktúry na Slovensku a v ČR,“ uviedol P. Kováčik.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska očakáva, že v najbližšom období budú spustené pilotné verejné súťaže postavené na princípe viackriteriálneho vyhodnocovania ponúk. „Podľa predbežných diskusií s vedením Národnej diaľničnej spoločnosti by mali nasledovať pilotné súťaže na projektové práce – s viackriteriálnym hodnotením zameraným na kvalitu – pre diaľnice a rýchlostné cesty v SR. Ponúkol som asistenciu ZSPS pri príprave a priebehu týchto súťaží,“ uzavrel prezident ZSPS.


Reportážne fotografie

 


Prezentácie prednášajúcich 


Kulatý stůl ZSPS-ARI: Viackriteriálne verejné obstarávanie 7. listopadu 2017, Hotel Tatra, Bratislava, Slovenská republika

  • Pavol Kováčik, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Prezident
  • Denisa Žiláková, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Generálna riaditeľka Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Miroslav Hlivák, Úrad pre verejné obstarávanie, Predseda Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Tomáš Janeba, Asociace pro rozvoj infrastruktury, Prezident Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Wiebe Witteveen, Best Value Group, Holandsko Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Jaroslav Kračún, Európska komisia, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Josef Hlavička, AK Havel Holásek & Partners, Partner Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Danka Bekeová, Úrad pre verejné obstarávanie, Podpredsedníčka Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Martin Hadaš, Masarykova Univerzita v Brne, Vedúci odboru verejných zákaziek Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Drs. Ing. Jaap de Koning, Witteveen+Bos, Holandsko Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Videozáznam 

Úvod

 

Jaroslav Kračún

 

Wiebe Witteveen

 

Josef Hlavička

 

Danka Bekeová

 

Martin Hadaš

 

Workshop

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie