Informácia o konaní seminára ZSPS o protischránkovom zákone

Dňa 22. novembra 2017 sa na Zväze stavebných podnikateľov Slovenska uskutočnil seminár o ustanoveniach Zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon).

Prednášajúcim bol JUDr. Juraj Palúš, generálny riaditeľ sekcie legislatívy Ministerstva spravodlivosti SR.

Prítomní zamestnanci stavebných firiem ocenili kompetentný výklad k zákonu, ochotné a vecné odpovede prednášajúceho na otázky správneho pochopenia a implementácie niektorých ustanovení zákona. Seminár bol súčasne dobrou prípravou na ohlásenú prípravu novelizácie protischránkového zákona.JUDr. Juraj Palúš

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie