Nové webové produkty pre rok 2010

Vážení členovia Zväzu stavebných podnikateľov,

čoskoro uplynie rok od uvedenia novej webovej stránky zväzu. Za ten čas sa z nej stal pomerne rozsiahly zdroj informácií z oblasti stavebníctva, obsahuje zaujímavý archív dokumentov, kompletný Katalóg členov ZSPS a v neposlednom rade rozsiahly monitoring médií s viac než troma tisíckami článkov z tlače.

V roku 2010 sme sa rozhodli rozšíriť paletu informačných služieb o nové webové produkty (Infopanel ZSPS, Propagačný článok, Spravodaj ZSPS), ktorých cieľom je zjednodušiť a rozšíriť vzájomnú informovanosť. Všetky webové produkty sú pre členom ZSPS poskytované bezplatne (okrem bannerovej reklamy).

Na webovej stránke môžete nájsť:

  • Infopanel ZSPS - novinka
  • Propagačný článok ZSPS - novinka
  • Spravodaj ZSPS - novinka
  • Monitoring médií
  • Legislatívny monitoring RÚZ
  • Bannerová reklama
  • Katalóg členov ZSPS

Infopanel ZSPS

Infopanel obsahuje tri rubriky: Ponuku, Dopyt, Informácie. V rámci Infopanelu teda máte možnosť zverejniť na webovom portáli ZSPS široký okruh informácií. Vaša ponuka, dopyt, alebo informácia bude spracovaná do podoby webového článku, ktorý bude zverejnený v danej rubrike po dobu 14 dní. Po uplynutí tejto doby, bude presunutý do archívu rubriky.

… viac informácií


Propagačný článok ZSPS

Propagačný článok je určený najmä pre organizátorov výstav, veľtrhov, seminárov, školení, či iných odoborných, spoločenských alebo kultúrnych podujatí. Tieto články sú zaradené do trvalých rubrík webovej stránky Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, kde zotrvajú po dobu jedného roka, ak sa nedohodne inak.

Vďaka propagačnému článku získavate možnosť osloviť svojou ponukou odbornú verejnosť, ktorá tvorí väčšinu návštevníkov portálu zväzu

… viac informácií


Spravodaj ZSPS

Internetový spravodaj ZSPS predstavuje jednoduchý spôsob ako ostať v kontakte s informáciami publikovanými na webovej stránke zväzu. V dvojtýždňovej periodicite obdržíte na svoje emailové adresy spravodaj, kde nájdete odkazy na všetky podstatné príspevky a oznamy, ktoré pribudli na stránke vrátane odkazov na Infopanel a Propagačné články. Spravodaj ZSPS obsahuje aj odkazy na podstatné články umiestnené v Monitoringu médií.


Monitoring médií

Databáza článkov z tlače prekročila za prvý rok počet 3500 položiek. Predstavuje teda pomerne rozdiahly súbor vybraných článkov, ktoré sa nejakým spôsobom týkajú oblasti stavebníctva.

Monitoring médií je prístupný len prihláseným užívateľom. Každá členská spoločnosť obdržala svoje prístupové meno a heslo, každá členská spoločnosť má teda vytvorený tzv. firemný účet (viac informácií o firemnom účte). Predstavitelia členských spločností (majitelia, manažment, alebo iné poverené osoby) majú možnosť vytvoriť si vlastné, infividuálne, osobné účty, takže databázu médií môže súčasne využívať viacero osôb prepojených na člena ZSPS (viac informácií o osobnom účte)


Legislatívny monitoring

Legislatívny monitoring pripravuje RÚZ. V týždňovej periodicite je zverejňovaný na webovom portáli ZSPS. Podobne ako pri monitoringu tlače, i tu sa vyžaduje prihlásenie sa na webe svojim prístupovým menom a heslom. Archív legislatívneho monitoringu nájdete v sekcii “Na stiahnutie”


Bannerová reklama

Na plošnú reklamu sú vyhradené tri miesta na webe. Leaderboard (max 890x300 px) sa nachádza medzi horným menu a telom stránky. Vertical banner (max 170x340 px) sa nachádza v pravom bočnom a Button (max 170x90 px) v ľavom bočnom stĺpci. Členom zväzu sa poskytuje 50% zľava z ceny, vytvorenie reklamného bannera je pre členov ZSPS bezplatné, stačí zaslať podklady. Cenník bannerovej reklamy si môžete stiahnuť tu.


Katalóg členov ZSPS

Katalóg členov obsahuje profily členských firiem. Profil členskej firmy sa delí na viaceré časti: kontaktné údaje, kontaktná osoba, predmet činnosti, ekonomické údaje, ... poskytuje sa aj možnosť zverejniť propagačné mateiály, cenníky, prezentácie, či fotografie. V istom zmysle dokáže Katalóg členov ZSPS po obsahovej stránke nahradiť jednoduchšiu webovú stránku. 

... viac informácií

Vážení členovia Zväzu stavebných podnikateľov, veríme, že ponúkané webové produkty využijete a prinesú Vám úžitky nielen v oblasti informovanosti. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok kontaktujte administrátora webstránky.

Sekretariát ZSPS

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie