Na obchvat Bratislavy chýbajú stavbári


Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

STV1 | 31.7.2017 | 19:00 | Relácia: Správy RTVS | Téma: Stavebné firmy

Janette ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka


--------------------


Výstavba diaľničného obchvatu Bratislavy s rýchlostnou cestou v smere na južné Slovensko by sa mala začať v auguste. Je to viac ako 14 mesiacov od podpisu zmluvy. PPP projekt už má i dispozícii všetky chýbajúce povolenia. Stavebný megaprojekt však podľa informácií RTVS naráža na ďalší problém.  Slovenským stavebníkom údajne ponúkajú príliš málo a tak odmietajú na projekte spolupracovať.Marek ZGALINOVIČ, redaktor


--------------------


27-kilometrovú diaľnicu D4 a 32 km rýchlostnej cesty R7 by malo postaviť španielsko-austrálsko-rakúske konzorcium. Výstavba sa mala pôvodne začať ešte vlani. Neskôr sa začiatok odsunul na jar a aktuálne na druhú polovicu leta. Problémom boli aj chýbajúce pozemky a povolenia, pre ktoré vláda narýchlo zmenila pravidlá vyvlastňovania.Karolína DUCKÁ, hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR


--------------------


Na základe zmeneného zákona môžeme potvrdiť, že všetky stavebné povolenia sú vydané. A koncesionári na poslednom stretnutí potvrdil, že v auguste sa začne samotná výstavba na projekte D4 R7.Marek ZGALINOVIČ, redaktor


--------------------


Doprava medzi Bratislavou a Žitným ostrovom denne kolabuje. Napríklad v Dunajskej Lužnej pritom vyrastá viacero nových bytoviek. Ľudia očakávali, že projekt rýchlostnej cesty bude napredovať rýchlejšie.Štefan JURČÍK, starosta Dunajskej Lužnej


--------------------


Práce tak ako rýchlo na jar začali v tomto roku, povedal by som že rekordným tempom spevnili sa komunikácie pre prejazd techniky, tak začali stagnovať podľa mňa nejaké štyri mesiace sa stagnovalo. Ale práce sa opäť obnovili.Marek ZGALINOVIČ, redaktor


--------------------


Informácie RTVS však naznačujú, že na to, aby sa mohla výstavba naplno rozbehnúť, chýbajú medzinárodnému konzorciu domáce firmy, ktoré majú cestu doslova postaviť.Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska


--------------------


Signály zo stavebných firiem naozaj naznačujú, že ich cenové ponuky na jednotlivé čiastkové stavebné práce, ktoré už dnes sa pripravujú tak sú vyššie, než je očakávaná cenová úroveň objednávateľa.Marek ZGALINOVIČ, redakto

r
--------------------


Pavol Kováčik predpokladá, že dôvodom je aj cena, s ktorou medzinárodné konzorcium vyhralo tender na výstavbu PPP projektu. Podľa pôvodných odhadov mal stáť asi 4,5 miliardy eur. Napokon štát zaplatí asi miliardu 760 miliónov eur. Konzorcium na otázky RTVS neodpovedalo. Ministerstvo dopravy však tvrdí, že rok 2020 ako termín odovzdania nových ciest sa zatiaľ nezmenil.Karolína DUCKÁ, hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR


--------------------


Ten termín stále platí a štát aj koncesionár robia všetko preto, aby bol harmonogram dodržaný a aby bola stavba odovzdaná čo najskôr.Marek ZGALINOVIČ, redaktor


--------------------


Výhodou PPP projektu je, že štát začne nové cesty splácať až potom, ako ich začnú využívať vodiči. Marek Zgalinovič, RTVS.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie