Most cez Ružín vysúťažili za štvrtinu ceny

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

GoodWill | 4.10.2017 | Rubrika: Stavebníctvo a architektúra | Strana: 43 | autor: PS | Téma: Stavebné firmy

Ako je to možné? Odpoveď: vďaka inovatívnemu riešeniu, ktoré dodali projektanti a experti z akademického prostredia.

Košický samosprávny kraj pôvodne uvažoval pri riešení havarijného stavu mosta cez vodnú nádrž Ružín s nákladmi 7 miliónov eur. Každá z troch oslovených firiem však dala cenovú ponuku nepresahujúcu polovicu tejto sumy. Zvíťazila spoločnosť Strabag, s. r. o., s ponúknutou cenou 1,65 milióna eur. "Technologický vývoj v stavebníctve dnes napreduje míľovými krokmi. Úspora takmer 80 % v prípade mosta na východnom Slovensku sa dosiahla vďaka návrhu úplne iného technického riešenia, s akým sa pôvodne počítalo," vysvetlil prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik. Chystaná oprava 50-ročného mosta poukázala aj na problém s nepružným verejným obstarávaním. Víťazná firma spracovala ponuku za necelé tri týždne, avšak ďalšie tri mesiace trvalo, kým sa úradom podarilo sfinalizovať a dokončiť zvolený spôsob verejného obstarávania, teda priame oslovenie troch stavebných firiem. "Ide o dlhodobý problém stavebníctva na Slovensku. Neprimerane dlhé schvaľovanie či posudzovanie má negatívny vplyv na bežných ľudí, ktorí očakávajú riešenie dopravnej situácie čo najskôr," povedal P. Kováčik.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie