[SITA] Stavbári očakávajú vplyv koronavírusu na produkciu odvetvia, otázny je možný rozsah

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

11. 3. 2020 - Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik uviedol, že v súčasnosti nemajú žiadne hodnoverné podklady, z ktorých by sa dalo zodpovedne vyvodiť, aký bude mať šírenie nákazy vplyv na stavebnú produkciu.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) predpokladá, že následky ochorenia koronavírus sa môžu prejaviť aj na produkcii stavebníctva. Zatiaľ však nevie odhadnúť ich možný celkový rozsah. "Je zrejmé, že akékoľvek narušenie plynulosti prípravy a harmonogramu realizácie stavby, napríklad, pre prechodný nedostatok pracovných síl a dodávok stavebných materiálov a výrobkov sa podpíše na podnikovej produktivite negatívne," uviedol pre agentúru SITA prezident ZSPS Pavol Kováčik. V súčasnosti však podľa neho nemajú žiadne hodnoverné podklady, z ktorých by sa dalo zodpovedne vyvodiť, aký bude mať šírenie nákazy vplyv na stavebnú produkciu. "Presnejšie, ako veľký bude takýto dopad," poznamenal.

Situáciu z dôvodu šírenia koronavírusu podľa šéfa zväzu stavebných podnikateľov nemožno podceňovať, ale určite ani nie je správne prijímať paušálne, bezzubé a paniku vzbudzujúce opatrenia. "Pri práci na stavbách vo väčšine prípadov nepracuje spoločne v skupine veľký počet ľudí, ale sú rozptýlení na stavbe, z čoho vyplýva, že riziko prenosu koronavírusu je pri dodržiavaní zásad ochrany pred prenosom relatívne malé," priblížil Kováčik. Stavebné spoločnosti podľa neho v súčasnosti pre koronavírus neprijímajú žiadne zásadné opatrenia. Tie sú výlučne vecou manažmentu stavebných firiem v závislosti na poznaní reálneho stavu vecí a podmienok na konkrétnych stavbách, vo výrobných halách či na stavebných dvoroch.

"Aktuálne sú pre Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, vzhľadom na aktuálnu situáciu, najväčším otáznikom pripravované sprievodné aktivity na veľtrhu Coneco - Racioenergia," upozornil Kováčik v spojitosti so stavebným veľtrhom, ktorý je plánovaný v bratislavskej Inchebe 25. až 28. marca. "Túto otázku zväz v spolupráci s organizátormi sprievodných aktivít momentálne intenzívne rieši," dodal Kováčik. Ide podľa neho o konferenciu Fórum slovenského stavebníctva a súťaže žiakov stredných odborných škôl, ktoré sa majú konať 25. a 26. marca.

Prevzaté: zoznam.sk, SITA 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie