[teraz.sk] P. Kováčik: Povinný podiel nájomných bytov by prelom nepriniesol

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Takáto forma podpory realitného trhu podľa Kováčika nie je novinkou, v minulosti sa v zahraničí osvedčila.

Bratislava 8. marca (TASR) – Výstavbu bytových domov s povinným podielom nájomných bytov možno považovať za rozšírenie stavebného trhu, zásadný prelom by však v tejto oblasti nepriniesla. Pre TASR to uviedol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik v reakcii na jedno z opatrení, ktoré odporúča zaviesť Inštitút finančnej politiky (IFP).

IFP koncom minulého roka vydal publikáciu s názvom V nájme ďalej zájdeš, v ktorom jedno z odporúčaní sa týkalo zavedenia povinného podielu nájomných bytov s regulovaným nájmom v nových developerských projektoch určených na bývanie. Povinný podiel by sa podľa inštitútu mohol pohybovať od piatich do desiatich percent.

Takáto forma podpory realitného trhu podľa Kováčika nie je novinkou, v minulosti sa v zahraničí osvedčila. „Treba však dodať, že v súvislosti s takýmto opatrením bude treba doriešiť celý rad generických otázok počínajúc vlastníctvom takýchto nájomných bytov, ich prevádzky a údržby, organizácie nájomných vzťahov alebo daňové a odvodové otázky,“ vysvetlil.

Ako dodal, je zrejmé, že nedostatok bytov a ich vysoké ceny sú bariérou mobility pracovnej sily, toto opatrenie však nestačí. „Sme presvedčení, že treba predovšetkým vytvoriť novú štátnu koncepciu podpory rozvoja bývania s cieľom zvýšiť atraktivitu v tejto oblasti pre súkromný kapitál a najmä jeho vstup do komerčného, ale zároveň dostupného nájomného bývania. Spolu s tým vytvoriť legislatívne podmienky pre efektívne fungovanie a činnosť správcovských spoločností a tiež transformovať Štátny fond rozvoja bývania,“ vysvetlil Kováčik.

V súčasnosti podľa neho nie je slovenské stavebníctvo v dobrej kondícii. Na 1000 obyvateľov pripadá 370 bytov, čo je druhý najnižší podiel medzi členskými krajinami Európskej únie. Priemer sa pohybuje okolo 500 bytov na 1000 obyvateľov.

„Ide o dlhodobé zaostávanie, ktoré má negatívny dopad na slovenské stavebníctvo. A to najmä na segment malých a stredných stavebných firiem (a tých je na Slovensku väčšina), pre ktoré je bytová výstavba prirodzeným prostredím podnikania,“ vysvetlil Kováčik s tým, že v stavebníctve klesá aj produktivita práce. Stavebná produkcia na zamestnanú osobu sa v decembri 2019 medziročne znížila o 6,5 % a za celý minulý rok ochabla o takmer 10 %.

Prevzaté: https://www.teraz.sk/najnovsie/stavebnictvo-p-kovacik-povinny-po/450807-clanok.html

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie