[teraz.sk] Kováčik: Opatrenia proti šíreniu nákazy ovplyvňujú aj stavebný sektor

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Keď pracovníci budú vybavení ochrannými pomôckami, pre reštriktívne opatrenia budú pracovať v obmedzenom režime.

Bratislava 19. marca (TASR) – Reštriktívne opatrenia vlády SR proti šíreniu nového koronavírusu majú vplyv aj na stavebný sektor. Najviac ich pociťujú zhotovitelia stavieb. Pre TASR to uviedol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik.

„Vplyvy sa prejavujú tak u zhotoviteľov stavieb, ako aj u projektových a inžinierskych firiem, pretože nie všetky činnosti z dôvodu koordinácie a postupov je možné riešiť prácou z domu,“ vysvetlil Kováčik. Dosahy opatrení pritom pociťuje aj samotné stavebníctvo, ktoré v praxi čelí nedostatku zamestnancov. Tí nie sú v práci pre karanténu, nedostatok materiálu alebo si čerpajú ošetrovné na člena rodiny.

„Navyše, v tejto situácii dramatickým spôsobom chýbajú osobné ochranné pomôcky a tých zamestnancov, ktorí v práci sú, nie je ako chrániť,“ dodal Kováčik. Už dnes je podľa neho jasné, že dosah na všetky stavebné firmy, ale hlavne na živnostníkov bude veľký.

Zväz komunikuje cez Asociáciu priemyselných zväzov (APZ) a Republikovú úniu zamestnávateľov (RÚZ) s Ministerstvom hospodárstva (MH) SR o systémových opatreniach pre zamestnávateľov a podnikateľov vrátane stavebníctva.

„Momentálne je prvoradé vzhľadom na prioritu zdravia zamestnancov a pracovníkov obmedziť až zastaviť pracovné aktivity, kým budú osobné ochranné pracovné pomôcky (OOPP) plne k dispozícii a upraviť harmonogramy a technologické postupy vykonaných prác takým spôsobom, aby došlo k minimalizácii osobných kontaktov pracovníkov navzájom,“ dodal Kováčik.

Ako ďalej uviedol, keď pracovníci budú vybavení ochrannými pomôckami, pre reštriktívne opatrenia budú pracovať v obmedzenom režime. Minimalizuje sa tak riziko nákazy zamestnancov novým koronavírusom, ale zároveň sa zjemnia aj negatívne ekonomické dosahy na zamestnávateľov v stavebnom priemysle.

 

Prevzaté z https://www.teraz.sk/najnovsie/kovacik-opatrenia-proti-sireniu-na/453758-clanok.html

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie