[teraz.sk] P. Kováčik:Už dnes treba projekty pre eurofondy fyzicky pripravovať

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Zväz vyzýva vládny kabinet Igora Matoviča (OĽaNO), aby akcelerovala kroky jednotlivých ministerstiev na reálnu prípravu konkrétnych projektov.

Bratislava 3. júla (TASR) – Slovenská realita je taká, že už niekoľko mesiacov ministri hovoria o potrebe nového stanovenia priorít projektov pre eurofondové investície. Už dnes ich však treba fyzicky pripravovať, upozorňuje prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik.

„Dnešné prešľapovanie na mieste sa nám v budúcich rokoch nepríjemne vráti v podobe neschopnosti zdroje z EÚ účelne preinvestovať,“ povedal pre TASR Kováčik. Ako ďalej vyzdvihol, bez kvalitných projektov, inžinierskej prípravy, vydaného stavebného povolenia a úspešného verejného obstarávania na zhotoviteľa nie je možné zrealizovať žiadnu investíciu.

Zväz vyzýva vládny kabinet Igora Matoviča (OĽaNO), aby akcelerovala kroky jednotlivých ministerstiev na reálnu prípravu konkrétnych projektov. „ZSPS má pripravené návrhy na systematické zostavenie investičných plánov na centrálnej aj regionálnej úrovni, ako aj návrhy zrýchlenia verejných obstarávaní,“ uviedol Kováčik.

Ako ďalej vysvetlil, Slovensko môže mať v novom programovom období k dispozícii až 25 miliárd eur nových zdrojov z EÚ. Z toho aspoň 10 miliárd eur by malo byť určených na programy kohéznej politiky – teda na tradičné eurofondy. „Ďalšie miliardy bude mať Slovensko k dispozícii z nového nástroja EÚ pre budúce generácie a výhodné úverové zdroje z Európskej investičnej banky,“ spresnil Kováčik. Ako zdôraznil, aj keby pre verejné investície z týchto prostriedkov bolo možné použiť len štvrtinu, je to viac, než doteraz Slovensko v prepočte na jeden rok na eurofondové stavebné investície vyčerpalo.

Kováčik upozorňuje, že vo väčšine partnerských európskych krajín zväzu už národné vlády aktualizovali plány stavebných a technologických investícií, a to celoštátnych, ako i regionálnych. „Zatiaľ čo v okolitých štátoch, ako sú Nemecko, Taliansko, ale aj Česká republika, už dnes na plné obrátky projektanti pracujú na urýchlenej príprave projektov, na Slovensku projekčné firmy znižujú kapacity z dôvodu nedostatku práce,“ zhodnotil Kováčik.

„Nehľadajme nič prevratné, v regiónoch ide nielen o masívnu obnovu budov, ale aj o výstavbu škôl, nemocníc a ďalšej sociálnej infraštruktúry,“ priblížil Kováčik. Na štátnej úrovni by zase Slovensko malo predovšetkým zintenzívniť prípravu stavieb dopravnej infraštruktúry.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie